Home > Studia I Stopnia > Studia Międzynarodowe > Gdańsk > Międzynarodowe stosunki polityczne - Gdańsk - Pomorskie

Międzynarodowe stosunki polityczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Międzynarodowe stosunki polityczne - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

  • Szczegółowe informacje
    Absolwent specjalności MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE zdobywa usystematyzowaną wiedzę ogólną z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych. Ważna jest zwłaszcza wiedza szczegółowa dotycząca umiejętności postrzegania głównych czynników oddziaływających na wzajemne relacje między państwami i narodami. Uzyskana wiedza pozwala na poznanie podstawowych mechanizmów oddziaływających na przemiany regionalne i globalne oraz uchwycenie istoty różnych odniesień: politycznych, gospodarczych i kulturowych. Przedmioty kierunkowe i specjalistyczne dostarczają niezbędnej w dalszej pracy wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego, polityki zagranicznej oraz ułatwiają określenie czynników determinujących konflikty interesów czy główne zagrożenia w stosunkach międzynarodowych. Absolwenci uzyskują też możliwość dokonywania samodzielnej analizy faktów, zjawisk i procesów w skali globalnej, kontynentalnej i regionalnej. Studia dają im możliwość: krytycznego korzystania z literatury fachowej, sporządzania różnych ekspertyz oraz śledzenia zasadniczych trendów rozwojowych kształtujących stosunki międzynarodowe, a także rozpoznania czynników determinujących polską politykę zagraniczną. Absolwent uzyskuje ogólną sprawność intelektualną i kompleksową wiedzę, niezbędną w pracy wymagającej dobrej znajomości instytucji, procedur i mechanizmów współpracy międzynarodowej.
    Zdobyta wiedza ma pozwolić na podjęcie pracy na różnych szczeblach służby dyplomatycznej i konsularnej, w instytucjach międzynarodowych, w agendach Unii Europejskiej, na stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej związanych z kontaktami zagranicznymi, w firmach zagranicznych, fundacjach i innych tego typu stanowiskach, dostępnych w naszym regionie, a związanych z obsługą zagraniczną.

Inne informacje związane z Studia Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |