Marketing Międzynarodowy - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Marketing Międzynarodowy - Kurs - Online

 • Cele
  * zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystywania różnorodnych strategii, form i
  narzędzi marketingowych w biznesie międzynarodowym,
  * zrozumienie problemów i uwarunkowań marketingu międzynarodowego na tle
  procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,
  * poznanie strategii pomocnych przy tworzeniu planu marketingowego,
  * zdobycie umiejętności opracowania planu marketingowego wejścia produktu
  na rynki zagraniczne i działania na nich firmy.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Pod pojęciem marketingu międzynarodowego rozumie się wszelkie działania marketingowe podejmowane przez przedsiębiorstwo poza granicami kraju, mające na celu kształtowanie produkcji i obrotu towarowego oraz usług, w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby jego uczestników i wygrać z konkurentami na tych rynkach. Podejmowane w ramach marketingu międzynarodowego działania obejmują planowanie i realizację koncepcji marketingu-mix w skali międzynarodowej, tj. rozpoznanie potrzeb zagranicznych nabywców, rozwój produktów i opakowań, decyzje cenowe, wybór kanałów dystrybucji i promocji.

  Zawartość kursu:
  1. Międzynarodowe uwarunkowania marketingu jako element planu marketingowego przedsiębiorstwa
  2. Formy działania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym i czynniki warunkujące ich wybór
  3. Strategie działania przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
  Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z marketing

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |