Home > Studia II Stopnia > Logistyka > Elbląg > Logistyka administracji - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Logistyka administracji

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Logistyka administracji - W ciągu tygodnia - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Absolwent będzie przygotowany do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych w samodzielnych jednostkach i komórkach organizacyjnych w strukturze administracji publicznej oraz w strukturach wyodrębnianej tzw. logistyki miejskiej, czyli w spółkach komunalnych, transporcie miejskim; absolwent będzie znał uwarunkowania organizacyjne i prawne działalności logistycznej podmiotów gospodarczych oraz znaczenie konkurowania jakością w logistycznej obsłudze klienta usług publicznych; będzie umiał planować i realizować procesy logistyczne w podmiotach sektora publicznego oraz wdrażać systemowe rozwiązania logistyczne, w tym w zakresie zarządzania zasobami rzeczowymi i ich rezerwami w kontekście zintegrowanych systemów obsługi przemieszczeń zorientowanych na usprawnienie aspektów ruchowych, podniesienie jakości życia i gospodarowania, ekologię, a w dalszej perspektywie - na rozwój miast; absolwent będzie kojarzył wzajemne relacje między przepływami rzeczy i osób, między funkcjonowaniem łańcuchów dostaw a dziennym rytmem życia miast i innych podmiotów publicznych

  Warunki przyjęcia (rekrutacja):

  Studia magisterskie - II stopnia na kierunku „administracja" mogą rozpocząć po rekrutacji otwartej na podstawie: dyplomu ukończenia studiów I stopnia i podania o przyjęcie na studia:

  - absolwenci studiów I stopnia kierunku „administracja", oraz

  -  absolwenci studiów I stopnia na kierunkach:

  ekonomia, zarządzanie, politologia, logistyka, europeistyka, socjologia, geografia, historia,

  stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, polityka społeczna, praca socjalna,

  zdrowie publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe,

  gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska

  Czas trwania studiów:

  Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. 

  Zakres kształcenia:

  Program studiów przewiduje na studiach stacjonarnych - 810 godzin zajęć dydaktycznych, z czego: wykładów - 450 godzin, seminarium magisterskie - 90 godzin oraz konwersatorium - 270 godzin. Na studiach niestacjonarnych realizuje się nie mniej niż 60 % liczby godzin z każdego przedmiotu przy nie zmienionych treściach programowych. Program kształcenia w tym trybie przewiduje 525 godzin zajęć, podzielonych (jak na studiach stacjonarnych) na cztery semestry, realizowane w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

  Ukończenie studiów:

  Ukończenie studiów następuje w dniu pozytywnego zaliczenia egzaminu dyplomowego, po wcześniejszym pozytywnym zaliczeniu przedmiotów objętych programem studiów oraz pozytywnej ocenie przygotowanej przez studenta pracy magisterskiej.

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |