LEAN - Eliminacja Marnotrastwa - Lean Thinking - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem VENTO Consulting

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły LEAN - Eliminacja Marnotrastwa - Lean Thinking - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  IDEA SZKOLENIA:
  Dla kogo? Dla managerów i kierowników oraz dla osób optymalizujących procesy.
  Cel? Radykalna poprawa wydajności i rentowności firmy dzięki „LEAN THINKING"!
  Metody? Warsztaty i symulacja środowiska produkcyjnego zarządzanego różnymi metodami (tradycyjnie oraz wg „LEAN THINKING").
  Efekty? W większości firm w ciągu 2 lat udaje się osiągnąć następujące wyniki:
  • Redukcję kosztów działalności firmy o 30-50% oraz powierzchni o 30%.
  • Wzrost efektywności o 60% przy redukcji produkcji w toku o 90%
  • Redukcję czasu realizacji zamówienia o 90% oraz poprawa jakości
  Wniosek? Dzięki szkoleniu, uczestnicy mogą rozpocząć optymalizację we własnych przedsiębiorstw zgodnie z „LEAN THINKING".

  ZAKRES SZKOLENIA:
  1. Wstęp do "LEAN THINKING" i TPS(Toyota Production System) i „SIX SIGMA"
  2. Wartość dodana procesu (ang. Added Value), a marnotrawstwo (jap. Muda)
  3. Porządek i ład (5S) i Zarządzanie Wizualne (ang. Visual Management).
  4. Mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping) oraz ciągła poprawa przepływu (ang. Flow):
  • Balansowanie procesów i standaryzacja w celu polepszenie ich wydajności.
  • System Kan Ban - drastyczne skrócenie czasu cyklu obrotu materiałami.
  • TPM (ang. Total Productive Maintenance) - lepsza wydajności i żywotności maszyn
  • Ciągłe doskonalenie (jap. Kaizen) - Cykle PDCA i Poka-Yoke
  5. SYMULACJA:
  • I Runda symulacji: A)Tradycyjny system produkcyjny B)Analiza wskaźników: Produktywność, Ilość stanowisk, Powierzchnia, Zapasy, Zadowolenie pracowników oraz klienta, „Czas Przejścia").
  • II Runda symulacyjna: A)Analiza Stanu Obecnego: Przepływ materiałów i informacji, Wąskie gardła, Czas taktu i czasy cyklu. B)System produkcyjny LEAN: Optymalizacja systemu i przepływ jednej sztuki. C)System działalności LEAN. D) Analiza wyników
  CZAS TRWANIA:2 dni

  PROWADZĄCY: LEAN Manager - SIX SIGMA Master Black Belt

Inne informacje związane z Rozwój Kardy Kierowniczej

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |