Kurs-Przygotowanie do egzaminu CAE - Wrocław - Dolnośląskie - Cae wroclaw - Cae wrocław - Cae kursy poznan - Cae wrocław kurs - Cae wrocław kursy - I2941

Home>Kursy i Szkolenia>Angielski>Wrocław>Kurs-Przygotowanie do egzaminu CAE - Wrocław - Dolnośląskie
 
Kurs-Przygotowanie do egzaminu CAE
Typ: W ciągu tygodnia
Miejsce:
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
British Language Centre

Kurs-Przygotowanie do egzaminu CAE - Wrocław - Dolnośląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: British Language Centre.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Cae kursy poznan
  • Cae wroclaw
  • Cae wrocław
  • Cae wrocław kurs
  • Cae wrocław kursy
Podziel się z innymi:
Kurs-Przygotowanie do egzaminu CAE - Wrocław - Dolnośląskie Szczegóły
Szczegółowe informacje:
Kurs-Przygotowanie do egzaminu CAE
certyfikat CAE


UZNAWALNOŚĆ EGZAMINU CAE W POLSCE

* CAE jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
* CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
* CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.
* CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek.
* CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób pragnących przekwalifikować się na nauczycieli angielskiego.
* CAE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie.
* CAE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki.
* Przygotowanie do CAE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego.

TERMINY EGZAMINÓW

W Polsce organizowane są trzy  sesje egzaminacyjne CAE:

* sesja wiosenna (marzec)
* sesja letnia (maj - czerwiec)
* sesja zimowa (listopad - grudzień)

CZĘŚCI SKŁADOWE EGZAMINU

 
1) Czytanie (Reading) (1 godz. 15 min; 40 punktów)

Czytanie składa się z czterech zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru lub dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Każdy z czterech tekstów ma około 650-750 słów. Są to teksty typu opisowego, narracyjnego, porady/instrukcje, teksty o charakterze informacyjnym, perswazyjnym, opinie/komentarze oraz teksty twórcze/dziennikarskie.
 
2) Pisanie (Writing) (2 godz.; 40 punktów)

Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to jedno zadanie obowiązkowe (lub kilka zadań), natomiast w drugiej kandydat musi wybrać jedno z czterech zadań. Każdy z tekstów powinien mieć nie więcej niż 250 słów. Zadania w tej części to: listy oficjalne i nieoficjalne, notatki, sprawozdania, artykuły, instrukcje, wskazówki i recenzje. Oba zadania wymagają przeczytania znacznej ilości informacji. W egzaminie CAE nie ma listy lektur.
 
3) Zastosowanie struktur językowych (English in Use) (1 godz. 30 min; 40 punktów)

Zastosowanie struktur językowych składa się z trzech części (w sumie 6 zadań). Zadania do wykonania w tej części to: test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów, poprawianie błędów i tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście napisanym w innym stylu i uzupełnianie brakujących fragmentów zdań.
 
4) Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 45 min; 40 punktów)

Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. W drugiej części tekst odtwarzany jest tylko jeden raz. Teksty 1, 3 i 4 odtwarzane są dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to np. wypełnianie formularzy, robienie notatek, dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu, testy wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań. Teksty wykorzystane w tej części to m.in. wiadomości na automatycznej sekretarce, audycje radiowe, przemówienia, ogłoszenia, wykłady itp. W nagraniach wykorzystane są różne rodzaje akcentów.
 
5) Mówienie (Speaking) (ok. 15 min; 40 punktów)

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają o sobie, swoim domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość itp. W drugiej części każdy z nich omawia zestaw zdjęć, w trzeciej kandydaci wspólnie wykonują zadanie, a w czwartej dyskutują na zadany temat z egzaminatorem.
 
SKALA OCEN
 
W CAE są trzy oceny pozytywne: A, B i C, oraz dwie oceny negatywne: D i E.

Kandydat musi zdobyć około 60% wszystkich punktów, żeby zdać egzamin na ocenę C. Nie jest określona minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia poszczególnych części egzaminu.

Ustna część egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów. Wszystkie części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi około 2,5 miesiąca. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations
Inne informacje związane z Kursy i Szkolenia i Angielski: