Kurs-Przygotowanie do egzaminu CAE

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem British Language Centre

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs-Przygotowanie do egzaminu CAE - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Kurs-Przygotowanie do egzaminu CAE
  certyfikat CAE


  UZNAWALNOŚĆ EGZAMINU CAE W POLSCE

  * CAE jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
  * CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
  * CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.
  * CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek.
  * CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób pragnących przekwalifikować się na nauczycieli angielskiego.
  * CAE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie.
  * CAE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki.
  * Przygotowanie do CAE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego.

  TERMINY EGZAMINÓW

  W Polsce organizowane są trzy  sesje egzaminacyjne CAE:

  * sesja wiosenna (marzec)
  * sesja letnia (maj - czerwiec)
  * sesja zimowa (listopad - grudzień)

  CZĘŚCI SKŁADOWE EGZAMINU

   
  1) Czytanie (Reading) (1 godz. 15 min; 40 punktów)

  Czytanie składa się z czterech zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru lub dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Każdy z czterech tekstów ma około 650-750 słów. Są to teksty typu opisowego, narracyjnego, porady/instrukcje, teksty o charakterze informacyjnym, perswazyjnym, opinie/komentarze oraz teksty twórcze/dziennikarskie.
   
  2) Pisanie (Writing) (2 godz.; 40 punktów)

  Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to jedno zadanie obowiązkowe (lub kilka zadań), natomiast w drugiej kandydat musi wybrać jedno z czterech zadań. Każdy z tekstów powinien mieć nie więcej niż 250 słów. Zadania w tej części to: listy oficjalne i nieoficjalne, notatki, sprawozdania, artykuły, instrukcje, wskazówki i recenzje. Oba zadania wymagają przeczytania znacznej ilości informacji. W egzaminie CAE nie ma listy lektur.
   
  3) Zastosowanie struktur językowych (English in Use) (1 godz. 30 min; 40 punktów)

  Zastosowanie struktur językowych składa się z trzech części (w sumie 6 zadań). Zadania do wykonania w tej części to: test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów, poprawianie błędów i tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście napisanym w innym stylu i uzupełnianie brakujących fragmentów zdań.
   
  4) Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 45 min; 40 punktów)

  Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. W drugiej części tekst odtwarzany jest tylko jeden raz. Teksty 1, 3 i 4 odtwarzane są dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to np. wypełnianie formularzy, robienie notatek, dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu, testy wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań. Teksty wykorzystane w tej części to m.in. wiadomości na automatycznej sekretarce, audycje radiowe, przemówienia, ogłoszenia, wykłady itp. W nagraniach wykorzystane są różne rodzaje akcentów.
   
  5) Mówienie (Speaking) (ok. 15 min; 40 punktów)

  W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają o sobie, swoim domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość itp. W drugiej części każdy z nich omawia zestaw zdjęć, w trzeciej kandydaci wspólnie wykonują zadanie, a w czwartej dyskutują na zadany temat z egzaminatorem.
   
  SKALA OCEN
   
  W CAE są trzy oceny pozytywne: A, B i C, oraz dwie oceny negatywne: D i E.

  Kandydat musi zdobyć około 60% wszystkich punktów, żeby zdać egzamin na ocenę C. Nie jest określona minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia poszczególnych części egzaminu.

  Ustna część egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów. Wszystkie części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi około 2,5 miesiąca. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations

Inne informacje związane z angielski

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |