Home > Podyplomowe > Tłumaczenie > Zaoczne > Wrocław > Studia I Stopnia-Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Zajęcia mają na celu przygotowanie absolwentów studiów wyższych posługujących się biegle językiem angielskim lub niemieckim do wykonywania zawodu tłumacza. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz tłumaczy praktyków, dzięki czemu słuchacze mogą zdobyć cenną wiedzę z zakresu ekonomii i prawa oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy tłumacza. Oferta kierowana jest do osób znających język obcy na poziomie zaawansowanym, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą tłumacza, a także do tych, którzy zawód ten już wykonują i odczuwają potrzebę aktualizacji wiedzy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do absolwentów dowolnych studiów I i II stopnia z dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego, którzy chcieliby wykonywać w przyszłości zawód tłumacza. Konieczna jest dobra znajomość tego języka, dlatego przyjęcie na studia odbywa się na podstawie testu praktycznej znajomości języka obcego kierunkowego. Bez egzaminu przyjmowani są absolwenci studiów wyższych magisterskich w zakresie filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej, lub posiadający certyfikat językowy na poziomie C2. Zasady rekrutacji 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą zostać absolwenci wyższych studiów zawodowych, inżynierskich, magisterskich lub innych równorzędnych. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu następujących dokumentów: Niezbędne dokumenty * kwestionariusz osobowy oraz podanie do Rektora WSB (dostępnego również w informatorze oraz w Biurze Informacji i Rekrutacji) * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * 1 zdjęcie legitymacyjne * kserokopia dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto w wysokości 200 zł lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie

  Program studiów:
  Teoria przekładu – rys historyczny
  Techniki i strategie tłumaczenia
  Elementy prawa
  Elementy ekonomii
  Tłumaczenia tekstów ekonomicznych
  Tłumaczenia tekstów prawniczych
  Tłumaczenia umów handlowych
  Tłumaczenia tekstów firmowych
  Tłumaczenia poświadczone
  Stylistyka języka polskiego

Inne informacje związane z Tłumaczenie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |