Home > Kursy i Szkolenia > Edukacja Podstawowa > Zaoczne > Częstochowa > KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU „SZTUKA” - Częstochowa - Śląskie

KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU „SZTUKA” - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Polonijna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU „SZTUKA” - Zaoczne - Częstochowa - Śląskie

 • Cele
  Cele kursu: - rozumienie istoty i celu nauczania przedmiotu sztuka, - rozumienie sztuki jako jedności mimo różnorodności jej form, gatunków i środków artystycznych, - wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności metodyczne i merytoryczne niezbędne do powadzenia zajęć integrujących różne dziedziny działalności artystycznej, - przygotowanie do pracy aktywnymi metodami warsztatowymi łączącymi wiedzę i aktywność twórczą, - przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, komputera oraz technologii informacyjnej, - rozumienie konieczności planowania własnego rozwoju, samokształcenia oraz stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, - rozumienie pojęcia jakości w edukacji artystycznej oraz potrzeby ustawicznego podnoszenia tej jakości, - rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli uczących przedmiotu „sztuka” na wszystkich etapach edukacyjnych. Dotyczy przede wszystkim nauczycieli osiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotów: - plastyka, - muzyka, - kształcenie zintegrowane. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach udział nauczycieli innych przedmiotów, którzy pragną poszerzyć zakres swojej wiedzy oraz nabyć kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu posiadają predyspozycje i umiejętności plastyczne lub muzyczne oraz nauczają przedmiotu: sztuka”.
 • Szczegółowe informacje
  Organizacja kursu:
  a) czas trwania – 2 semestry,
  b) liczba godzin – 300 godzin ( w tym około 30% zajęć teoretycznych),
  c) liczba uczestników – nie mniej niż 15 osób
  d) ewaluacja – wewnętrzna i zewnętrzna

  Ramowy program kursu:

  Podstawy wiedzy o sztuce
  Psychopedagogika twórczości
  Sztuka w edukacji
  Projekty edukacji twórczej
  Technologie informatyczne i multimedia w edukacji sztuki

Inne informacje związane z Edukacja Podstawowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |