Studia Podyplomowe - Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym-trzysemestralne studia - Angielski wczesnoszkolny podyplomowe - I1085

Home>Podyplomowe>Edukacja Wczesnoszkolna>Zaoczne>Częstochowa>Studia Podyplomowe - Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym-trzysemestralne studia - Częstochowa - Śląskie
 
Studia Podyplomowe - Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym-trzysemestralne studia - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Studia Podyplomowe - Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym-trzysemestralne studia - Częstochowa - Śląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Angielski wczesnoszkolny podyplomowe
  • Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego wczęstochowej
  • Nauczanie angielskiego dzieci
  • Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  • Nauczanie języka angielskiego w wieku wczesnoszkolnym
  • Studia podyplomowe języka angielskiego częstochowa
  • Studia podyplomowe nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  • Studia podyplomowe nauczanie jezyka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
  • Wsp lingwistyczna częstochowa
Podziel się z innymi:
Studia Podyplomowe -  Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym-trzysemestralne studia - Częstochowa - Śląskie Szczegóły
Cel:
Psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci, Emisja i higiena głosu, Teoria metodyki nauczania języka angielskiego, Dydaktyka szczegółowa języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym, Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej dzieci, Modele pracy w nauczaniu zintegrowanym, Polityka językowa Rady Europy, Technologie informatyczne i multimedia w edukacji lingwistycznej dzieci.
Profil słuchacza / Wymogi:
Studia podyplomowe adresowane do: * wykwalifikowanych nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego * nauczycieli języka angielskiego * absolwentów studiów wyższych magisterskich lub zawodowych w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I - III szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku. Kandydat winien spełniać jeden z poniższych warunków: * posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie pedagogiki okresu wczesnoszkolnego + wymagany przez MENiS certyfikat potwierdzający znajomość języka), * posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie filologii angielskiej, * posiadać dyplom ukończenia innego kierunku studiów poparty kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego (ukończony kurs metodyczno-pedagogiczny + wymagany przez MENiS certyfikat potwierdzający znajomość języka) Kandydaci ze znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, nieposiadający certyfikatów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002, mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe
Tutuł uzyskany:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Lingwistycznej (druk ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego).
Szczegółowe informacje:
Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Studia podyplomowe adresowane do:


    * wykwalifikowanych nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
    * nauczycieli języka angielskiego
    * absolwentów studiów wyższych magisterskich lub zawodowych w specjalności nadającej                kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I - III szkół podstawowych, którzy pragną            zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku.


Kandydat winien spełniać jeden z poniższych warunków:

    * posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie                    pedagogiki okresu wczesnoszkolnego + wymagany przez MENiS certyfikat potwierdzający                znajomość języka),

    * posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie filologii        angielskiej,
    * posiadać dyplom ukończenia innego kierunku studiów poparty kwalifikacjami do nauczania            języka angielskiego (ukończony kurs metodyczno-pedagogiczny + wymagany przez MENiS            certyfikat potwierdzający znajomość języka)

Kandydaci ze znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, nieposiadający certyfikatów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002, mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe.Program studiów zgodny z rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002

Dzięki wieloletniej praktycznej działalności w dziedzinie wczesnoszkolnej edukacji językowej oraz szeregowi przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, Wyższa Szkoła Lingwistyczna zdobyła pozycję lidera rynku edukacyjnego w zakresie wczesnoszkolnego nauczania języków obcych dzieci. Do najważniejszych projektów zaliczyć możemy:

    * Autorski system nauczania języka dzieci od szóstego roku życia realizowany w Lingwistycznej        Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
    * Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do lat 10, którego uczelnia jest współtwórcą i            którego pilotaż przeprowadza,
    * Cykliczną konferencję naukową "Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym",
    * Periodyk naukowy Poliglota - Edukacja Językowa Dzieci,
    * Kierunek Pedagogika - specjalność Edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka                        angielskiego,
    * Projekt badawczy "Język angielski w nauczaniu zintegrowanym", realizowany we współpracy        z CODN, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Opolskim,                Akademią Pedagogiczną w Krakowie.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I - III szkół podstawowych posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia jednego z powyższych kierunków studiów lub specjalności, a ponadto świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej podstawowym (First Certificate in English (FCE), Cambridge University, ocena A, B lub (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (z wynikiem 173-213 punktów - dawne 500-550 punktów z testu, i która ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Inne informacje związane z Podyplomowe i Edukacja Wczesnoszkolna: