Home > Kursy i Szkolenia > Edukacja Podstawowa > Zaoczne > Częstochowa > KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU „PRZYRODA” - Częstochowa - Śląskie

KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU „PRZYRODA” - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Polonijna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU „PRZYRODA” - Zaoczne - Częstochowa - Śląskie

 • Cele
  Cel kursu: - Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do prowadzenia zajęć z przedmiotu „PRZYRODA”. - Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęci z przedmiotu „PRZYRODA”, szczególnie w umiejętności pracy metodą projektów. - Rozwijanie u uczestników kursu znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem przedmiotu „PRZYRODA”. - Rozwijanie u uczestników kursu umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także umiejętności korzystania z rożnych źródeł informacji, - Rozwijanie u uczestników kursu umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi. - Rozwijanie u uczestników kursu umiejętności komunikowania się i współpracy
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kurs jest dedykowany nauczycielom posiadającym, kwalifikacje do nauczania biologii, geografii, fizyki lub chemii na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków , których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia ( Dz. U. Nr 98, poz. 433 z poź. zm).
 • Szczegółowe informacje
  Organizacja kursu:
  Przyjmuje się następujące ramy organizacyjne kursu:
  - kurs trwa nie krócej niż trzy semestry
  - kurs obejmuje co najmniej 300 godzin lekcyjnych zajęć ( w tym po 10 godzin w każdym bloku o tematyce zaproponowanej przez uczestników kursu)
  - wykłady odbywają się w salach z wyposażeniem multimedialnym i w pracowniach przedmiotowych
  - organizator prowadzi ewaluację wewnętrzną kursu ,
  - ewaluacji zewnętrznej dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Inne informacje związane z Edukacja Podstawowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |