Home > Studia I Stopnia > Edukacja Dorosłych > Dzienne > Dąbrowa Górnicza > Resocjalizacja - Dąbrowa Górnicza - Śląskie

Resocjalizacja - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Resocjalizacja - Dzienne - Dąbrowa Górnicza - Śląskie

  • Szczegółowe informacje
    Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim lub ma za sobą trudne doświadczenia życiowe. Studenci tej specjalności otrzymują wiedzę o metodach zapobiegania uzależnieniom oraz zapoznają się z zasadami funkcjonowania opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej w Polsce i innych krajach. Zapoznają się z etiologią i fenomenologią, działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną wobec osób nieprzestrzegających ogólnego porządku normatywnego oraz zdobywają wszechstronną wiedzą z zakresu etiologii, fenomenologii, profilaktyki, resocjalizacji, kryminologii, wiktymologii.
    Absolwent specjalności powinien rozumieć i akceptować konieczność stosowania systemowych, zintegrowanych, opartych na podstawach naukowych oddziaływań profilaktyczno-korekcyjnych oraz mieć motywację do doskonalenia swojego warsztatu pracy. Powinien posiadać umiejętności włączania się w tworzenie i realizację środowiskowych programów psychoprofilaktyczych, dotyczących zapobiegania różnym formom patologii społecznej (przemoc, przestępczość, uzależnienia), wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, tworzenia grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych, efektywnego funkcjonowania w różnych formach pracy środowiskowej, nawiązywania współpracy z władzami samorządowymi, sądami, szkołami, instytucjami wspomagającymi w tworzeniu planu opieki nad osobami zagrożonymi patologią, stawiania podstawowej diagnozy dotyczącej potencjalnych przyczyn zaburzeń zachowania, stosowania terapii wspomagającej (we współpracy ze specjalistami).
    Studenci resocjalizacji przygotowywani są do pracy w różnych placówkach profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych, w tym ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych, w zakładach poprawczych, w zakładach karnych dla młodocianych oraz dorosłych a także do pracy jako kuratorzy zawodowi, pedagodzy szkolni. Ponadto studenci kończący studia mogą podjąć pracę w ośrodkach zajmujących się leczeniem uzależnień i w innych instytucjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

Inne informacje związane z Edukacja Dorosłych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |