Kurs - Podstawy księgowości - Korespondencyjnie - Cwiczenia z excela z komentarzem - Wshir czt - Podstawy ecela - Kurs na księgową - I2

Home>Kursy i Szkolenia>Rachunkowość>Korespondencyjnie>Poznań>Kurs - Podstawy księgowości - Korespondencyjnie
 
Kurs - Podstawy księgowości - Korespondencyjnie
Centrum: ESKK
()
Linki sponsorowane
Loading...
E-mail alert service

Give us your contact data and we'll inform you of academic programs similar to Kurs - Podstawy księgowości at your e-mail.

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Miasto
* Wymagane pola

  Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
 • Cwiczenia z excela z komentarzem
 • Kurs na księgową
 • Podstawy ecela
 • Wshir czt
Podziel się z innymi:
Kurs - Podstawy księgowości - Korespondencyjnie Szczegóły
Cel:
Kurs przeznaczony dla osób, które zaczynają karierę zawodową na stanowisku księgowego. Dostarcza praktycznej wiedzy niezbędnej do prowadzenia księgowości w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Zawiera informacje na temat sposobów finansowania działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa, podstawowych systemów księgowych i sposobów ich praktycznego zastosowania oraz zasad sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat). Pozwala na dokonanie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie danych z analizy bilansu i wskaźników finansowych.
Szczegółowe informacje:
Kurs: Podstawy księgowości

Program kursu
 • Pakiet 1

  Lekcja 1: Systematyka zapisów; historia księgowości; dokumenty i terminologia.
  Lekcja 2: Zasady kontroli dowodów księgowych; instrukcja obiegu dokumentów; organizacja rachunkowości oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 • Pakiet 2

  Lekcja 3: Przykładowa instrukcja dokumentacji księgowej; bilans i inwentaryzacja; zmiany w stanie zadłużenia i wysokości kapitałów (funduszy) własnych.
  Lekcja 4: Księga główna; księgowanie w księdze głównej.

 • Pakiet 3

  Lekcja 5: Księga główna cd.; rejestracja przychodów ze sprzedaży.
  Lekcja 6: Zestawienie obrotów i sald; rachunek zysków.

 • Pakiet 4

  Lekcja 7: Rachunek zysków i strat cd.; memoriałowanie; zamknięcie modelu księgowego.
  Lekcja 8: Przychody i zyski; koszty i straty; straty i zyski nadzwyczajne; plan kont; rejestracja przychodów ze sprzedaży (obrotów) na kontach.

 • Pakiet 5

  Lekcja 9: Rejestracja kosztów na kontach; organizacja księgowości.
  Lekcja 10: Działy analityczne; księgowanie pozycji zbiorczych.

 • Pakiet 6

  Lekcja 11: Konta rozliczeniowe; podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
  Lekcja 12: Konta wynikowe, konta bilansowe i konta pośrednie; niektóre specyficzne operacje księgowe; kontrola środków płynnych.

 • Pakiet 7

  Lekcja 13: Umorzenie i amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych – środków pracy; różnice z tytułu aktualizacji wartości należności.
  Lekcja 14: Dowody księgowe; plan kont.

 • Pakiet 8

  Lekcja 15: Podstawowe wiadomości dotyczące komputerów.
  Lekcja 16: Księgowanie za pomocą komputera.

 • Pakiet 9

  Lekcja 17: Wydatki; przychody.
  Lekcja 18: Zarządzanie kosztami; planowanie i nadzór nad ponoszonymi kosztami.

 • Pakiet 10

  Lekcja 19: Księgowe zamknięcie roku obrotowego.
  Lekcja 20: Wskaźniki finansowe; środki trwałe w budowie (inwestycje).

 • Pakiet 11

  Lekcja 21: Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw; forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa a księgowość.
  Lekcja 22: Finansowanie.

 • Pakiet 12

  Lekcja 23: Rachunkowość i system księgowy – funkcje i podstawowe zasady; plan kont; wskaźniki.
  Lekcja 24: Dodatkowe informacje dotyczące sprawozdania finansowego; księgowość a zmiana formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa; przykłady i zadania powtórkowe.

 • Pakiet 13

  Lekcja 25: Podstawy Excela – cz. 1: Uruchomienie arkusza kalkulacyjnego Excel; korzystanie z funkcji Pomocy; podstawowe operacje; tworzenie arkusza kalkulacyjnego; zapisywanie i otwieranie istniejącego skoroszytu

 • Pakiet 14

  Lekcja 26: Podstawy Excela – cz. 2: Adresowanie bezwzględne i względne komórek w formułach; usuwanie błędów w formułach obliczeniowych; tworzenie wykresów; podział okna danych; tworzenie grafiki; praca z wieloma arkuszami; używanie dodatków w Excelu; używanie pakietów oprogramowania zintegrowanego; drukowanie arkusza kalkulacyjnego.


Zalety kursu
•    nacisk na praktyczne aspekty prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
•    duża liczba ćwiczeń, które pomagają rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie pracy
•    przydatne informacje dotyczące zakładania, prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej
•    efektywny system powtórek
•    4 płyty CD zawierające ćwiczenia oparte na modułach zintegrowanego programu księgowego

 Super Księga Podatkowa (wraz z 1., 4., 6. i 12. pakietem lekcyjnym)
•    opieka doświadczonego nauczyciela
•    możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu

Długość kursu
•    długość kursu: 12 miesięcy (1 pakiet lekcyjny w miesiącu)
•    średni czas nauki: 15-30 minut dziennie

Inne informacje związane z Kursy i Szkolenia i Rachunkowość: