Jazda Konna - Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża J.P. II w Białej Podlaskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Jazda Konna - Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Zaoczne - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Cele kursu:
  - opanowanie technik jazdy konnej zgodne z wymogami współczesnej teorii,
  - poznanie podstawowych zasad postępowania z koniem wynikających z psychiki tego zwierzęcia.,
  - opieka hodowlana i weterynaryjna nad koniem,
  - podstawy metodyczne w zakresie szkolenia koni, poznanie naturalnych metod pracy z koniem.
  - opanowanie umiejętności organizowania imprez jeździeckich,
  - metodyka nauczania elementów techniki jazdy konnej,
  - poznanie zasobu ćwiczeń gimnastycznych bez i na koniu stymulujących prawidłową jazdę,
  - zasady planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia w zakresie jazdy konnej,
  - uzyskanie państwowych uprawnień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna.

  Zajęcia na kursie prowadzą pracownicy wyższych uczelni oraz specjaliści z zakresu teorii
  i praktyki jazdy konnej.
  Warunki uczestnictwa:
  - ukończone 18 lat i ukończona, co najmniej szkoła średnia,
  - dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu instruktora,
  - określony poziom umiejętności praktycznych,
  - złożenie podania o przyjęcie na kurs wraz z zaliczką gwarancyjną wliczaną w opłatę
  - opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu.

  Warunki ukończenia:
  1. Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
  2. Wykazanie się teoretyczną i praktyczną znajomością przedmiotu.
  3. Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania.
  4. Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.
  5. Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

  Warunki uzyskania uprawnień instruktora rekreacji o specjalności JAZDA KONNA
  1. Złożenie wniosku do Rektora PSW o nadanie uprawnień zawodowych państwowych
      instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna.
  2. Dołączenie do wniosku:
  - świadectwa ukończenia części ogólnej kursu lub dyplomu ukończenia studiów
     na kierunku turystyka i rekreacja,
  - świadectwa ukończenia części specjalistycznej kursu,
  - zdjęć do legitymacji wymiarach 35mm x 45mm (dwa zdjęcia).

Inne informacje związane z wychowanie fizyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |