Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Jakością > e-learning > IFS – Food. International Featured Standard - e-learning

IFS – Food. International Featured Standard - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia SN

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły IFS – Food. International Featured Standard - Online

 • Cele
  Celem kursu jest wdrożenie i zapoznanie się z różnego rodzaju regulacjami krajowymi znajdującymi zastosowanie w zarządzaniu bezpieczeństwem przemysłu spożywczego oraz możliwościami spełniania wymogów norm międzynarodowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Oferta skierowana jest do studentów i specjalistów z branży żywnościowej, którzy są zainteresowani nabyciem wiedzy i instrumentów niezbędnych do samozarządzania bezpieczeństwem żywności wewnątrz organizacji.
 • Tutuł uzyskany
  Certyfikat: Systemy Zarządzania według IFS - Food (Internacional Featured Standard)
 • Szczegółowe informacje
   Od lipca wszystkie szkolenie Akademii SN są dofinansowane ze środków EFS w
   50% (dla firm i klientów indywidualnych). Wszystkie Certyfikacje
   Eksperckie są dofinansowane w 70%.

  Tematyka zajęć:


  Zobowiązania kierownictwa
  Polityka i zasady korporacyjne
  Struktura korporacyjna i dbałość o Klienta
  Przegląd Kierownictwa

  System zarządzania jakością
  HACCP (na podstawie Kodeksu Żywnościowego)
  Wymogi dokumentacji
  Utrzymanie zapisów

  Zarządzanie zasobami
  Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Zasoby ludzkie i szkolenia
  Instalacje sanitarne, zespoły ds. higieny osobistej

  Proces produkcji
  Przegląd kontraktu
  Cechy charakterystyczne produktu
  Rozwój produktu
  Zakupy
  Opakowanie produktu
  Normy środowiskowe zakładu
  Odpady/Usuwanie odpadów
  Ciała obce, metal, szkło i drewno
  Kontrola szkodników
  Urządzenia
  Walidacja procesów
  Identyfikowalność (włączając organizmy genetycznie modyfikowane i alergeny)
  Organizmy genetycznie modyfikowane

  Pomiary, analiza i udoskonalanie
  Audyty wewnętrzne
  Inspekcje zakładu
  Kontrola procesu
  Sprawdzenie ilości (kontrola ilości/ kontrola ilości napełniania)
  Analiza produktu
  Zatrzymanie produktu i zwolnienie produktu
  Zarządzanie reklamacjami Klientów i skargami władz
  Zarządzanie incydentami, wycofanie produktu, odzyskanie produktu
  Postępowanie z wyrobem niezgodnym
  Działania korygujące

  • GODZINY    30
  • GRANT UE 50%
  • Cena regularna 750,00 zł
  • Cena po dofinansowaniu 375,00 zł

Inne informacje związane z Zarządzanie Jakością

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |