Gwarancje Bankowe i Ubezpieczeniowe - Aspekty Prawne - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prestige Europejskie Centrum Kształcenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Gwarancje Bankowe i Ubezpieczeniowe - Aspekty Prawne - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Mikołów - Śląskie

 • Cele
  zapoznanie uczestników z problemami prawnymi związanymi z gwarancjami bankowymi i ubezpieczeniowymi.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Uczestnicy szkolenia: pracownicy zajmujący się przyjmowaniem i obsługą gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, zawierający umowy związane z gwarancjami i sporządzający dokumenty związane z przyjmowanymi gwarancjami.
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia:
  1. Podstawy prawne gwarancji w kodeksie cywilnym:
  • strony gwarancji i ich prawa i obowiązki,
  • cechy zobowiązania wynikającego z gwarancji,
  • realizacja gwarancji
  2. Międzynarodowe zasady udzielania gwarancji: rodzaje gwarancji, procedury związane z udzielaniem gwarancji, odpowiedzialność gwaranta, uprawnienia beneficjenta.

  3. Gwarancja bankowa:
  • podstawy prawne udzielania przez banki gwarancji wynikające z przepisów prawa bankowego,
  • rodzaje gwarancji bankowych,
  • sposób postępowania przy udzielaniu gwarancji,
  • uczestnicy gwarancji bankowej i ich prawa i obowiązki.
  4. Rola, zadania i obowiązki zlecającego udzielenie gwarancji.

  5. Gwarancja bankowa jako zobowiązanie banku:
  • oświadczenie banku jako podstawa zobowiązania,
  • forma zobowiązania,
  • odpowiedzialność banku z tytułu gwarancji,
  • realizacja gwarancji bankowej.
  6. Zabezpieczenie roszczeń regresowych banku z tytułu gwarancji:
  • zabezpieczenia osobowe: poręczenie cywilne, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, regwarancja, cesja praw,
  • zabezpieczenia rzeczowe: zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja.
  7. Uprawnienia beneficjenta z tytułu gwarancji.

  8. Gwarancje ubezpieczeniowe:
  • podstawy prawna udzielania gwarancji prze ubezpieczycieli.
  Metodologia: wykład połączony z dyskusją i rozwiązywaniem przykładów praktycznych.

Inne informacje związane z administracja personelem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |