Fizyka - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Zielonogórski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Fizyka - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Zielona Góra - Lubuskie

 • Szczegółowe informacje
  Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: metod matematycznych fizyki, mechaniki, elektryczności i magnetyzmu, optyki, fizyki współczesnej, laboratorium fizycznego, termodynamiki z elementami fizyki statystycznej, elementów fizyki kwantowej, atomowej, jądrowej, fazy skondensowanej, astronomii, dydaktyki fizyki oraz zastosowania komputera w pracowni szkolnej.

  Absolwent Studiów Podyplomowych FIZYKA, który wcześniej ukończył studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku innym niż fizyka posiada:

  - ogólną wiedzę z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, umiejętności ścisłego opisu zjawisk fizycznych, umiejętność korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych , umiejętność gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji niezbędnych w praktyce szkolnej,
  - umiejętności rozumienia i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen,
  - wiadomości i umiejętności do realizacji zajęć fizyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
  - umiejętności projektowania procesu nauczania-uczenia się fizyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
  - umiejętności analizy i oceny programów nauczania fizyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dopuszczonych do użytku szkolnego. Posiada umiejętności konstruowania własnych programów nauczania fizyki oraz dokonywania ewaluacji tych programów w codziennej praktyce szkolnej.
  - umiejętności metodyczne niezbędne do realizacji zajęć dydaktycznych z fizyki w gimnazjachi szkołach ponadgimnazjalnych.

  ADRESOWANE DO: Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy ubiegają się o uprawnienia do nauczania fizyki.

  KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:
  Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania fizyki (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r., Dziennik Ustaw nr 50). Dotyczy to absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Inne informacje związane z Nauki Ścisłe - Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |