Europeistyka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Europeistyka - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

  • Szczegółowe informacje
    Absolwent studiów stopnia pierwszego kierunku europeistyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyska podstawową wiedzę z zakresu socjologii, ekonomii, psychologii, funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz nauk o polityce, wzbogaconą o znajomość europejskiej tradycji, historii i kultury, społeczno-politycznych uwarunkowań integracji (ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji i przynależności Polski do Unii Europejskiej), struktury oraz prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania Wspólnot Europejskich, a także umiejętności rozumienia i analizowania europejskich zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych. Poza ogólną wiedzą interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych dysponować będzie szczegółową wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie wybranej specjalizacji.
    Przyjęty układ treści programowych zmierza do tego, by przyszły absolwent kierunku europeistyka był przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach informacji europejskiej (gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz konsulting), korporacjach międzynarodowych, firmach zagranicznych, bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych działających w krajach Unii Europejskiej, polskich przedsiębiorstwach dostosowujących swe działania do ustawodawstwa europejskiego. Absolwent może również pracować jako referent ds. prawnych, finansowych i budżetowych w placówkach aparatu skarbowego, administracji samorządowej i rządowej, a także w jednostkach kultury, wydawnictwach, środkach masowego przekazu.
    Przygotowanie absolwenta kierunku europeistyka ma szczególne znaczenie w związku
    z uczestnictwem Polski w strukturach Unii Europejskiej. Możliwość kształcenia w tym zakresie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, pragnącej wybrać kierunek studiów najbardziej aktualny wobec sytuacji kraju i zmian w nim zachodzących. Wiedza i umiejętności zdobyte w toku studiów pozwalają studentom na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Inne informacje związane z Studia Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |