Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Jakością > Gdańsk > Ekspert Systemu HACCP wg ISO 22000 - Szkolenie - Gdańsk - Pomorskie

Ekspert Systemu HACCP wg ISO 22000 - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Instytut Rozwoju Kadr

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekspert Systemu HACCP wg ISO 22000 - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Przygotowanie przyszłych Ekspertów do efektywnego sprawowania tej funkcji w firmie oraz zapoznanie ich z zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialność Ekspertów ds. Systemu HACCP wg ISO 22000 i prowadzeniem audytów systemu HACCP.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie kwalifikacje z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Szkolenie skierowane jest do:

  * Osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności HACCP w przedsiębiorstwach

  * Osób chcących pełnić funkcję pełnomocników, kierowników zespołów lub audytorów

  * Pracowników sanepidu  * Decydentów odpowiedzialnych w firmach za nadzór i weryfikację systemów HACCP  * Dyplomantów studiów żywnościowych i gastronomicznych  * Absolwentów kierunków żywnościowych i gastronomicznych  * Osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności auditowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i pogłębianiem wiedzy z zakresu ISO 22000
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia:
  1. Wprowadzenie
  2. Wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności
  3. Wymagania ISO 22000, BRC, IFS
  4. Wprowadzenie i podstawowe informacje dotyczące systemu HACCP
  5. Rodzaje zagrożeń i wpływ na jakość zdrowotną żywności, źródła zagrożeń
  6. Metodyka wdrażania systemu HACCP
  7. 7 zasad wdrażania systemu HACCP wg. Codex Alimentarius
  8. 12 etapów wdrażania systemu HACCP
  9. Problemy przy wdrażaniu systemu HACCP
  10. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialność pełnomocnika ds. HACCP
  11. Projektowanie przykładowej dokumentacji wg. 12 etapów wdrażania systemu ( harmonogram wdrażania systemu HACCP, procedury, instrukcje, zapisy)
  12. Terminologia, rodzaje, cele audytu; obowiązki stron audytu
  13. Wymagania stawiane auditorom, kompetencje, kodeks audytora
  14. Techniki auditowania - ich rodzaje i zastosowanie; zasady przygotowania i przeprowadzania audytu
  15. Preferencje komunikacyjne: werbalne i niewerbalne; pytania otwarte i zamknięte
  16. Zasady analizy i kwalifikacji wyników audytu - niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia
  17. Zasady przygotowywania raportów z audytów, ich role w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności, działania poaudytowe
  18. Symulacja audytu wewnętrznego
  19. Egzamin
  Metodologia: Interaktywna prezentacja zagadnień szkolenia; dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników; trenowanie sytuacji interpersonalnych przez uczestników; analizy przypadków i scenek auditowych; ćwiczenia do wykonania indywidualnie i grupowo.

  Zaświadczenia: Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują (w j. polskim i j. angielskim):

      * Certyfikat Eksperta Systemu HACCP wg ISO 22000
     

  Czas trwania: 16 h 

  Termin szkolenia: 26-27.05.2014r.

  Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.irk.com.pl.

   

Inne informacje związane z Zarządzanie Jakością

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |