Analiza Rynku - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Analiza Rynku - Kurs - Online

 • Cele
  Po zakończeniu kursu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  * gromadzenia i analizowania danych rynkowych,
  * wykorzystywania narzędzi analizy rynku do opisu różnych zjawisk rynkowych,
  * wykorzystywania mierników statystycznych w zarządzaniu firmą,
  * analizowania zjawisk rynkowych w czasie,
  * przeprowadzania analiz sezonowości,
  * analizowania związków przyczynowo-skutkowych,
  * badania rynku w jego przestrzennym aspekcie,
  * dokonywania analiz chłonności i pojemności rynku,
  * określania udziału rynkowego firmy,
  * budowania map strategicznych i macierzy BCG.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Analiza rynku polega na podejmowaniu działań zmierzających do jak najpełniejszego poznania zjawisk i procesów rynkowych. Jest nieodłącznym elementem podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operatywnym w procesie zarządzania firmą.
  Kurs obejmuje zagadnienia związane m.in. z istotą rynku, informacją rynkową, zjawiskami rynkowymi w czasie oraz zjawiskiem sezonowości, związkami przyczynowo-skutkowymi zachodzącymi w organizacji, a także metodami analizy zjawisk przestrzennych. Uczestnik kursu dowie się także, jakie znaczenie ma dla przedsiębiorstwa posiadany wysoki udział rynkowy i dobra pozycja strategiczna firmy.

  Program kursu
  1. Rynek i działające na nim mechanizmy.
  2. Analiza zjawisk rynkowych w przekroju czasowym.
  3. Analiza zjawisk rynkowych w przekroju przestrzennym.
  Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z rynki finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |