Home > Kursy i Szkolenia > Analiza Firmy > Dzienne > Warszawa > Analiza finansowa firmy w Excelu - Warszawa - Mazowieckie

Analiza finansowa firmy w Excelu - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Analiza finansowa firmy w Excelu - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program:
  Podstawy języka Visual Basic. Gdzie znajduje się kod języka Visual Basic. Edytor Visual Basica, stosowanie okien edytora, okno właściwości, okna modułów i formularzy użytkownika. Makra wykorzystanie i nagrywanie. Edycja kodu makra. Formanty, zastosowanie i właściwości.

  Zestaw 3 ćwiczeń wprowadzających w podstawy Visual Basica.
  Ćwiczenie 1 – kopiowanie wartości – przykład używania pasków przewijania i określenia ich właściwości. Umiejętność automatycznego nagrywania makra. Prosta edycja kodu makra na potrzeby użytkownika.
  Ćwiczenie 2 – poszukiwanie maximum ze zbioru wartości. Posługiwanie się paskiem przewijania powiązanym z dynamicznie zmieniającym się wykresem. Szukanie rozwiązania na dynamicznym wykresie.
  Ćwiczenie 3 – budowa formularza użytkownika. Wprowadzanie danych za pomocą formularzy. Komunikowanie się formularzy z arkuszem Excela. Elementy składowe formularza użytkownika: pola tekstowe, listy, pola kombi, pola wyboru, przyciski opcji, pokrętła. Stosowanie formularzy użytkownika jako okien dialogowych.

  Gotowy model analizy finansowej firmy jest wieloarkuszowym modelem Excela. Każde po sobie następujące ćwiczenie, dobudowuje w ramach modelu jego kolejny arkusz, tworząc moduły: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, prognozowania sprzedaży, wprowadzenia nowych inwestycji, obliczania amortyzacji oraz arkusz Analiza modelu, pozwalający z pozycji jednego arkusza na wielowymiarowe modelowanie podstawowych sprawozdań finansowych firmy.

  Model arkusza bilansu. Budowa arkusza odzwierciedlającego układ bilansu (aktywa trwałe, obrotowe….) Budowa modułu prognozowania majątku trwałego. Wprowadzanie amortyzacji z użyciem funkcji Excela. Wprowadzenie do modułu pasków przewijania i przycisków wyboru w celu płynnej zmiany okresu amortyzacji i metody amortyzacji. Budowa modułu generowania nowych inwestycji. Użycie formantów (opcje wyboru) – sterowanie włączaniem nowego majątku do prognozy bilansu. Wykorzystanie funkcji JEŻELI i formatowania warunkowego. Powiązanie modułu nowych inwestycji z modułem liczenia amortyzacji. Moduł należności. Wprowadzenie formantów umożliwiających płynne modelowanie udziału sprzedaży kredytowej w sprzedaży ogółem oraz długości cyklu rozliczeniowego należności. Budowa powiązań z arkuszem rachunku wyników.

  Model arkusza rachunku wyników. Budowa arkusza odzwierciedlającego układ rachunku wyników. Budowa modułu sprzedaży. Prognozowanie poziomu sprzedaży na podstawie obserwowanego trendu na bazie danych historycznych. Podstawy analizy trendów.
  Wprowadzenie na arkusz modułu sprzedaży przycisków opcji, pozwalających wybrać jeden z trzech typów trendu: liniowy, wykładniczy, określony przez użytkownika. Wyliczenie prognozy sprzedaży. Zaprognozowanie poszczególnych kosztów w funkcji odsetka od sprzedaży. Wybór kluczowych parametrów, których wpływ na poziom sprzedaży jest znaczący. Budowa formantów umożliwiających dynamiczną zmianę powyższych parametrów. Użycie pasków przewijania, klawiszy wyboru opcji.

  Model arkusza przepływów gotówkowych.
  Budowa arkusza automatycznie, bazując na bilansie i rachunku wyników, generującego przepływy gotówkowe. Budowa powiązań tego arkusza z arkuszami bilansu i rachunku wyników. Określenie poziomu gotówki niezbędnej w przedsiębiorstwie na podstawie analizy danych historycznych. Wbudowanie dynamicznego wykresu obrazującego nadwyżkę lub niedobór gotówki.

  Model arkusza Analiza modelu.
  Na czym polega znaczenie arkusza Analiza modelu. Możliwości arkusza Analiza modelu a analiza wrażliwości. Zasady wyboru kluczowych parametrów modelu. Umieszczenie kluczowych parametrów na arkuszu. Użycie elementów sterujących - paski przewijania, przyciski opcji. Ustalanie zakresu zmian parametrów, ustawienie właściwości elementów sterujących. Wizualizacja otrzymanych wyników. Umieszczenie na arkuszu dynamicznych wykresów. Jak zbudować wykres, który wyświetla kategorię finansową (np. zysk netto) dowolnie wybrane przez użytkownika. Budowa powiązań parametrów i elementów sterujących z dynamicznie zmieniającym się wykresem. Analiza sprawozdań finansowych na podstawie obserwacji dynamicznego wykresu.

Inne informacje związane z Analiza Firmy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |