Zasady Dotyczące Realizacji Inwestycji w Oparciu o Polskie Prawo Budowlane - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Avenhansen Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zasady Dotyczące Realizacji Inwestycji w Oparciu o Polskie Prawo Budowlane - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Podstawowy cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu metodyki i form stosowania przepisów prawa budowlanego w projektach inwestycyjnych, realizowanych w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, prawo cywilne i przepisy o ochronie środowiska. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie w/w ustawy przed organami administracji architektoniczno- budowlanej. ­
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia
  1. Ustawa Prawo Budowlane jako podstawowy akt prawny regulujący proces budowlany:
   • Zakres stosowania ustawy Prawo Budowlane.
   • Właściwości organów administracji publicznej w budownictwie i lokalizacja inwestycji.
   • Tytuł prawy do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
   • Prawo własności, użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy.
   • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawo miejscowe.
  2. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
   • Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji.
   • Procedura ustalania warunków zabudowy: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji.
   • Zgoda urbanistyczna - nowe pojęcie z nowelizacji Prawa budowlanego.
  3. Definicje z prawa budowlanego:
   • Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont.
   • Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury.
   • Obszar oddziaływania obiektu budowlanego - projekt budowlany a projekt wykonawczy, zakres i forma projektu.
   • Rozpoczęcie robót budowlanych.
   • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
  4. Dokumenty i plany wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych:
   • Pozwolenie na budowę a rejestracja budowy w formie decyzji.
   • Wniosek o pozwolenie na budowę.
   • Zgłoszenie a rejestracja budowy na zgłoszenie.
   • Zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie.
   • Dziennik budowy.
   • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
   • Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
   • Obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego.
  5. Przebieg procesu budowlanego:
   • Obowiązki inwestora.
   • Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.
   • Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie, odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę.
   • Odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych: projektanta i kierownika budowy.
  6. Samowola budowlana i jej konsekwencje:
   • Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę a bez rejestracji.
   • Budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu a bez rejestracji.
   • Samowolne wykonywanie robót budowlanych.
   • Istotne odstąpienie od projektu budowlanego.
   • Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami.
   • Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania.
   • Zmiana sposobu użytkowania bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu.
  7. Oddanie obiektu do użytkowania:
   • Zakończenie budowy.
   • Zgłoszenie obiektu do użytkowania a rejestracja zakończenia budowy.
   • Wymagane dokumenty - wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
   • Pozwolenie na użytkowanie.
   • Zakres obowiązkowej kontroli.
   • Użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót.
  8. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego:
   • Dokumenty niezbędne do zgłoszenia.
   • Zgłoszenie.
   • Sprzeciw.
  9. Dyskusja – podsumowanie szkolenia.

Inne informacje związane z prawo nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |