Zarządzanie Nieruchomościami - Praktyczne Aspekty Prawne - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Skills Up - Grupa Royal Property Poland

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Nieruchomościami - Praktyczne Aspekty Prawne - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników szkolenia:
  Uczestnicy szkolenia poznają bardzo szerokie spektrum problematyki zarządzania nieruchomościami z punktu widzenia prawnego, począwszy od tego jak wybrać grunt pod inwestycje, a skończywszy na jej finansowaniu i zarządzaniu w czasach kryzysu. W trakcie szkolenia prowadzone będą warsztaty, na których analizowane będą najczęściej popełniane problemy w praktyce obrotu nieruchomościami. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć samodzielne konstruowanie umów biorąc pod uwagę systemowe zasady konstruowania tekstu prawnego. Omówione zostaną również najczęściej pojawiające się problemy podatkowe wraz ze sposobem ich rozwiązania.

  Szkolenie skierowane jest szczególnie do:
  - przedsiębiorców prowadzących działalność w dziedzinie obrotu i zarządzania nieruchomościami
  - urzędników państwowych i samorządowych
  - dla osób fizycznych, które planują nabyć lub nabyły nieruchomość
  - dla podmiotów, które w czasie kryzysu finansowego chcą znaleźć optymalne rozwiązane dla finansowania lub pozyskiwania kapitał z posiadanej nieruchomości

  Użyte metody działania:
  - interaktywny wykład
  - case study
  - test wiedzy

  Program szkolenia : Zarządzanie nieruchomościami - praktyczne aspekty prawne
  1. Problematyka kupna nieruchomości gruntowej pod inwestycję budowlaną

  a) analiza przydatności nieruchomości pod inwestycje,

  b) due diligence przed nabyciem nieruchomości,

  c) zagadnienie odrolnienia gruntu,

  - zmiana przeznaczenia w planie miejscowym

  - wyłączenie z produkcji rolnej

  d) prawo pierwokupu,

  - Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przez ANR

  - Gminne prawo pierwokupu

  2. Umowy związane z zarządem nieruchomością

  a) umowa najmu,

  b) umowa dzierżawy,

  c) umowa użyczenia.

  3. Umowy dotyczące nabycia nieruchomości

  a) Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

  b) Roszczenia inwestora z umowy przedwstępnej

  c) Umowa zobowiązująca i rozporządzająca ? konsekwencje prawne

  d) Sprzedaż nieruchomości przez JST w drodze przetargu

  e) Zasady na których konserwator zabytków wyraża zgodę na zbycie lub podział nieruchomości

  f) Podział nieruchomości po nabyciu

  - podział zgodnie z Planem Miejscowym

  - podział w przypadku braku planu

  - zasady wymierzania opłat adiacenckich

  4. Spółka celowa, jako inwestor na rynku nieruchomości

  a) spółka z o.o., jako spółka celowa

  b) spółka komandytowa jako spółka celowa

  c) wybrane zagadnienia podatkowe związane z kupnem nieruchomości

  - problematyka podatku VAT przy nabyciu nieruchomości

  - problematyka podatku od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu nieruchomości

  - podatek rolny i podatek od nieruchomości

  5. Nabycie nieruchomości w Polsce przez Cudzoziemca

  a) kwestia zgody MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

  b) zwolnienie dla przedsiębiorców z EOG

  c) zwolnienie na nabycie nieruchomości rolnych lub drugich domów

  6. Prawo lokalowe w praktyce zarządzania nieruchomościami

  a) Eksmisja niechcianego lokatora ? zagadnienia praktyczne

  b) Ochrona praw właściciela, a uprawnienia lokatora

  c) zasady prowadzenia postępowania eksmisyjnego

  - niedopuszczalność samowolnej eksmisji

  - eksmisja komornicza w trybie art. 1046 KPC

  - opróżnienie awaryjne

  - administracyjny nakaz opróżnienia

  - rozbiórka jako podstawa eksmisji

  d) Odszkodowania dla właścicieli przy utrudnieniach w eksmisji

  7. Umowa deweloperska

  a) umowa deweloperska ? cel i charakter prawny

  b) forma umowy deweloperskiej

  c) niedozwolone postanowienia w umowie deweloperskiej

  d) problematyka tzw. umów rezerwacyjnych

  8. Zarządzanie nieruchomościami w kryzysie

  a) analiza źródeł finansowania zakupu nieruchomości wraz optymalizacją procesu dalszego jej utrzymania

  (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kredytów i pożyczek hipotecznych)

  b) zabezpieczenie nieruchomości, jako składnika majątku dłużnika

  c) najefektywniejsze sposoby egzekucji z nieruchomości ? wskazówki praktyczne dla wierzyciela

  9. Case Study

  10. Test Wiedzy

Inne informacje związane z Prawo Nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |