Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie - ogólne > e-learning > Zarządzanie Projektami UE - Kurs - e-learning

Zarządzanie Projektami UE - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Projektami UE - Kurs - Online

 • Cele
  Po ukończeniu kursu uczestnik będzie wiedział, w jaki sposób pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, w szczególności z EFS, EFRR, jakie akty prawne wykorzystuje się w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych funduszy i programów wspólnotowych, na czym polega system instytucjonalny, jakie są tryby i kryteria wyboru projektów, według jakich zasad przygotowuje się i realizuje projekty. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie umiał przygotować pełną dokumentację projektową wraz z załącznikami, obsługiwać generator wniosków aplikacyjnych i płatniczych, zaplanować i przygotować projekt finansowany ze środków europejskich, prowadzić dokumentację projektową i zarządzać projektem.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Tematem kursu jest zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich. W module pierwszym zostały omówione podstawowe dokumenty umożliwiające przygotowanie projektu, system instytucjonalny ze wskazaniem beneficjentów w okresie programowania obejmującym lata 2007–2013 oraz zasady konstruowania matrycy logicznej projektu. Moduł drugi poświęcony jest tworzeniu projektu inwestycyjnego i nieinwestycyjnego. Uczestnik kursu pozna tryby, kryteria i zasady wyboru projektów. Zdobędzie także wiedzę z zakresu przygotowania projektu i tworzenia wniosków aplikacyjnych. W module trzecim przedstawiono praktyczne aspekty zarządzania projektami w zakresie sprawozdawczości i rozliczania wydatków poniesionych w ramach projektu. Omówiono także problematykę pomocy publicznej i zamówień publicznych w kontekście realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  Zawartość kursu:
  1. Zarządzanie cyklem projektowym
  2. Zasady przygotowania projektu
  3. Realizacja projektu

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |