Zarządzanie Czasem - Klucz do Efektywności - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Czasem - Klucz do Efektywności - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Motywacja – źródło satysfakcji i skuteczności Twoich pracowników

  Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest:
  • Umiejętności budowania przekazu promocyjnego w Internecie;
  • zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami i narzędziami motywacji pozafinansowej
  • zapoznanie uczestników z zasadami stosowania tych metod i narzędzi oraz ich wykorzystywania do budowy specyficznych programów motywacji własnego personelu.
  Korzyści
  • uwrażliwienie uczestników na konieczność właściwego doboru narzędzi motywacji pozafinansowej
  • rozwinięcie umiejętności stosowania skutecznych metod i narzędzi w codziennej praktyce
  • rozwinięcie umiejętności inicjowania i animowania działań utrwalających atmosferę zaangażowania w kierowanych zespołach
  • uwrażliwienie uczestników na potrzebę ciągłego rozwoju umiejętności przywódczych jako istotnej kompetencji menedżerskiej.

  Metody szkoleniowe
  Szkolenie o charakterze teoretyczno - praktycznym, dzięki czemu uczestnicy będą mogli wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę:
  • kluczowe koncepcje – krótka interaktywna prezentacja
  • studium przypadku – sytuacja hipotetyczna, uczestnicy proponują rozwiązanie
  • ilustracja „z życia” – sytuacja rzeczywista ilustrująca przesłanie punktu programu
  • dyskusja - wymiana doświadczeń
  • praktyczne rady, narzędzia – zestawienia, arkusze kontrolne, algorytmy, formularze.
  Narzędzia ułatwiające przyswajanie wiedzy
  • rzutnik multimedialny
  • rzutnik pisma
  • easy flip
  • kolorowe kartki
  • kartki post-it
  Program szkolenia
  1. Zagadnienia wprowadzające
   • Co sprzyja wzrostowi motywacji, a co przeszkadza?
  2. Określanie celów, stawianie zadań
   • Cele wywołujące zaangażowanie
  3. Cykl komunikacji, rozmowa przełożony – podwładny
   • Warsztat pracy menedżera
  4. Specyficzne delegowanie zadań
   • Możliwość wywołania niezwykłego zaangażowania
  5. Właściwy styl kierowania
   • Skuteczne inspirowanie pracowników
  6. Ocena osiągnięć pracownika
   • Systemy jako skuteczne narzędzia motywacji
  7. Coaching
   • Szanse rozwojowe pracownika jako czynnik motywujący
  8. Relacje interpersonalne w organizacji
   • Atmosfera sprzyjająca zaangażowaniu
  9. Wypalenie zawodowe
   • Zagrożenie do wzięcia pod uwagę
  10. Podsumowanie

Inne informacje związane z zarządzanie w biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |