Zamówienia Publiczne Na Roboty Budowlane Z Uwzględnieniem Zmian Wynikających Z Nowych Dyrektyw

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zamówienia Publiczne Na Roboty Budowlane Z Uwzględnieniem Zmian Wynikających Z Nowych Dyrektyw - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Zamówienia Publiczne Na Roboty Budowlane Z Uwzględnieniem Zmian Wynikających Z Nowych Dyrektyw.

  Szanowni Państwo,
  zapraszamy Zamawiających i Wykonawców do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną szczegółowo omówione zmiany, jakie wprowadziła najnowsza nowelizacja Prawa zamówień publicznych.

  · Jakie to zmiany i w jaki sposób stosować poszczególne przepisy?
  · Jak je interpretować, by uniknąć ewentualnych błędów?

  Na te, i wiele innych pytań, odpowie ekspertka w dziedzinie robót budowlanych, a dodatkowo trenerka bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń – Pani Ewa Wiktorowska.

  PROGRAM

  DZIEŃ I

  1. Przebieg postępowania o zamówienie publiczne po nowelizacji, różnice w zależności od wyboru ścieżki postępowania.

  2. Zmiany w trybach udzielania zamówienia. skrócenie terminów składania ofert, przesłanki stosowania, zmiany w procedurze.

  3. Podstawy wykluczenia wykonawców obligatoryjne i fakultatywne.

  4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Zasady wypełniania.

  5. Kryteria kwalifikacji wykonawców po nowemu.

  DZIEŃ II

  1. Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia:
  · opis funkcjonalny lub za pomocą wymagań;
  · opis za pomocą parametrów;
  · uwzględnianie aspektów środowiskowych i społecznych;
  · dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
  · program funkcjonalno-użytkowy.

  2. Zmiany dotyczące obliczania wartości zamówienia.

  3. Podział zamówienia na części – dlaczego mogę nie podzielić.

  4. Oferty wariantowe fakultatywne i obowiązkowe.

  5. Kryteria oceny ofert na prace projektowe i roboty budowlane.

  6. Badanie rażąco niskiej ceny i kosztu.

  7. Rachunek cyklu życia.

  8. Modyfikacje umowy według nowych dyrektyw, roboty dodatkowe i nieprzewidziane, reguła de minimis.

  9. Zapisy umowy w zakresie podwykonawstwa.

  10. Rozwiązanie umowy.

  11. Pytania i odpowiedzi.

  Prowadząca: EWA WIKTOROWSKA

  – inżynier budownictwa, do roku 2004 arbiter z listy Prezesa UZP. Ekspert w komisjach sejmowych ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, specjalistka w zakresie organizacji procesu budowlanego . Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie przygotowywania, przeprowadzania, nadzorowania i kontrolowania prawidłowości procedur zamówień publicznych i w realizacji Projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  Termin: 06–07 czerwca 2016 r. Zajęcia w godzinach 09:00 – 15:30.

  Miejsce: WenderEDU Business Center, Wrocław, ul. Św. Józefa 1/3.

  Finanse: Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1198 zł netto .

  Do powyższej ceny należy doliczyć 23 % VAT.

  Informacja dotycząca zwolnienia z VAT:

  Powyższe ceny mogą być liczone jako brutto dla instytucji opłacających
  szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych, po złożeniu
  oświadczenia, że nabywana usługa szkoleniowa ma charakter kształcenia
  zawodowego – wzór oświadczenia do pobrania w Spółce Vademecum.

  W cenie uwzględniono koszty:
  · 14 godzin intensywnych warsztatów,
  · materiałów szkoleniowych i pomocniczych,
  · serwisu kawowego,
  · lunchu,
  · zaświadczeń o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

  Informacja dodatkowa : koszt noclegu w WenderEDU Business

Inne informacje związane z prawo administracyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |