Wystąpienia Publiczne - Szkolenie Podstawowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polexpert

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Wystąpienia Publiczne - Szkolenie Podstawowe - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  * Analiza i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpienia,
  * Opanowanie i pogłębienie umiejętności swobodnej wypowiedzi retorycznej, przy jednoczesnym pokonaniu zjawiska ,,tremy'',
  * Przedstawienie zasad konstruowania przemówień,
  * Właściwy dobór sposobu przeprowadzenia wystąpienia,
  * Udoskonalenie umiejętności komunikowania się oraz wzmacniania kontaktu ze słuchaczami,
  * Określenie warunków i sposobów konstrukcji swobodnej wypowiedzi retorycznej - prezentacji, expose', komentarza, relacji, itp.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania w Organizacji.
 • Szczegółowe informacje
  Po szkoleniu uczestnicy będą:
  • umieli radzić sobie z pułapkami komunikacji publicznej,
  • świadomi własnego stylu mówienia,
  • potrafili konstruować własne wystąpienia publiczne,
  • potrafili budować i wzmacniać swoją atrakcyjność w wiarygodność w kontekście wystąpień publicznych,
  • świadomi autokreacji własnej sylwetki psychologicznej oraz wizerunku własnej osoby w kontekście wystąpienia publicznego,
  • potrafili efektywnie komunikować się oraz wzmacniać kontakt ze słuchaczami,
  • umieli skutecznie radzić sobie ze stresem podczas wystąpień.
  Program:
  Dzień I:

  1.  Psychologiczne przygotowanie się do wystąpienia publicznego:
  • Metody psychicznego przygotowania do prezentacji własnej osoby,
  • Budowanie samokonceptu sukcesu.
  2.  Przygotowanie wypowiedzi:
  • Określenie celu wystąpienia - jakich spodziewamy się efektów?
  • Jak osiągnąć oczekiwane rezultaty? (kto będzie odbiorcą, czas, miejsce),
  • Wybór odpowiednich narzędzi do wystąpienia.
  3.  Trudne sytuacje podczas wystąpień publicznych:
  • Indywidualne podejście do różnych typów odbiorców,
  • Panowanie nad grupą - praca nad oporem uczestników,
  • Rozpoznawanie symptomów napięcia, stresu, tremy.
  • Sposoby przeciwdziałania skutkom powyższych zjawisk.
  4.  Techniki aktorskie:
  • Świadomość oddechu i ekonomia jego użycia u mówcy,
  • Podstawy emisji, artykulacji i intonacji głosu,
  • Optymalne wykorzystanie czasu wypowiedzi,
  • Co to jest krasomówstwo? - wykorzystanie praktyczne,
  • Podstawy form ruchu scenicznego - elegancja mówcy,
  • Sposoby opanowania i świadomego wykorzystania gestu,
  • Wykorzystanie pauzy jako środka ekspresji,
  • Techniki zaciekawiania słuchaczy - wątki poboczne,
  • Praktyczne ćwiczenia krasomówcze.
  Dzień II:

  5.  Wykład - prof. Jerzego Bralczyka:
  • Zasady konstruowania wystąpień publicznych,
  • Trzy elementy udanego wystąpienia: 
   - informacja, 
   - kontakt z audytorium, 
   - wiarygodność, 
   - perswazyjność
  • Style mówienia.
  6.  Przygotowanie wypowiedzi:
  • Określenie audytorium, treści i stylu wystąpienia, 
  • Sposoby organizowania treści wystąpienia, 
  • Rola osobistego zaangażowania w wystąpieniu.
  7.  Budowanie pozytywnego nastawienia u słuchaczy:
  • Relacje z odbiorca a odbiór treści, 
  • Bariery w komunikacji - sposoby ich unikania,
  • Budowanie zaufania u odbiorców wobec treści wystąpienia.
  8.  Kwestie interpretacji przemówienia:
  • Emocje i racje: wykorzystanie historii i liczb,
  • Fakty i konteksty - w jaki sposób zmienia się postrzeganie faktów, 
  • Schematy poznawcze: kiedy standardowe podejście nie wystarcza.
  9.Retoryka wystąpień publicznych:
  • konstrukcja wystąpienia perswazyjnego i informacyjnego,
  • tworzenie motywacji u odbiorców w wystąpieniu publicznym,
  • forma wystąpienia publicznego - różnice w zrozumiałości i atrakcyjności między językiem  mówionym a pisanym,
  • podstawowe narzędzia stosowane w wystąpieniach publicznych,
  • podstawowe efekty psychologiczne dotyczące wystąpień publicznych,
  • retoryczne zasady budowania wystąpień:
   - zasada identyfikacji,
   - zasada korzyści,
   - zasada wyobraźni,
   - zasada aktualności,
   - wystąpienia perswazyjne: sekwencja motywująca,
   - sposoby rozpoczynania,
   - sposoby zakończeń.

Inne informacje związane z komunikacja w biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |