Windykacje - Znajomość Podstawowych Procedur Prawnych - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ORYLION Fundacja Promocji Edukacyjnej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Windykacje - Znajomość Podstawowych Procedur Prawnych - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Lublin - Lubelskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Osoby odpowiedzialne za windykację wierzytelności w firmie.
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia
  1.Prewencja:
  - badanie wiarygodności kontrahentów (Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Biura Informacji Gospodarczej, badanie akt rejestrowych spółki, kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki),
  - poprawne zawieranie umów - wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność,
  - formy zabezpieczanie zobowiązań, wynikających z umów (weksel, hipoteka, poręczenie, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, ubezpieczenie kredytu kupieckiego),
  - zasady wypełniania weksla,
  - odpowiedzialność poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, odpowiedzialność wspólników, członków zarządu.

  2.Windykacja przedsądowa:
  - wezwania do zapłaty,
  - negocjacje (dobrowolne poddanie się egzekucji, ugoda sądowa, przyznanie długu, rozłożenie na raty, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda przed mediatorem),
  - windykacja własna, windykacja przez podmioty trzecie: kancelarie, firmy windykacyjne...

  3.Postępowanie sądowe:
  - postępowanie nakazowe,
  - postępowanie upominawcze,
  - postępowanie procesowe,
  - zabezpieczenie powództwa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spraw gospodarczych.

  3a.Podstawowe terminy z zakresu prawa cywilnego:
  - przedawnienie,
  - wymagalność,
  - potrącenie,
  - cesja wierzytelności,
  - obrót wierzytelnościami,
  - naliczanie odsetek...

  4.Postępowanie egzekucyjne:
  - podstawowe błędy popełniane przy pisaniu wniosków egzekucyjnych,
  - sposoby poszukiwania majątku dłużnika,
  - koszty postępowania egzekucyjnego.

  5.Egzekucja a upadłość dwa sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników i różnice pomiędzy nimi.

Inne informacje związane z Prawo Biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |