Home > Podyplomowe > Doradztwo Prawne > Zaoczne > Lublin > Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne - Mediacje Cywilne i Karne - Lublin - Lubelskie

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne - Mediacje Cywilne i Karne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne - Mediacje Cywilne i Karne - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i wykształcenie w nich umiejętności praktycznych do przeprowadzenia mediacji między stronami sporu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnicy * psychologowie * pedagodzy * pracownicy socjalni * pielęgniarkiWarunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Mediacje Cywilne i Karne

  Warunki ukończenia

      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
      * opracowanie i przeprowadzenie symulacji mediacji
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Organizacja zajęć

      * studia trwają 3 semestry
      * zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu (piątki od 16.00, soboty i niedziele od                9.00) w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 270 godzin zajęć

  Organizatorzy studiów

      * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Ramowy program studiów

      * Elementy treningu interpersonalnego z intrapsychicznym.
      * Systemowe i strukturalne ujęcie rodziny.
      * Istota konfliktów w relacjach rodzinnych z uwzględnieniem sytuacji przemocowych.
      * Metody interwencji w konflikcie.
      * Ustawowe warunki mediacji w Polsce i na świecie.
      * Procedury postępowania mediacyjnego.
      * Psychologiczne aspekty postępowania mediacyjnego.
      * Filozoficzny obraz człowieka w konflikcie. Etyki zawodowa mediatora.
      * Cele i funkcje porozumień proceduralnych w spotkaniach mediacyjnych.
      * Otwierające wypowiedzi mediatora, spotkania na osobności.
      * Mediacje rodzinne w spawach finansowych, kontaktów z dziećmi, konflikcie rozwodowym.
      * Mediacje karne.
      * Mediacje pracownicze i szkolne.
      * Zawieranie kontraktu i pisanie porozumienia.
      * Symulacja postępowań mediacyjnych/ Trening mediacji.
      * Prowadzenie mediacji pod superwizją.
      * Zajęcia syuperwizyjne.

  Korzyści dla absolwentów

  Ukończenie Studiów Podyplomowych "Mediacje cywilne i karne" pozwala uzyskać kwalifikacje mediatora.
  Program studiów uwzględnia wymagania określone w standardach szkolenia mediatorów uchwalone 29.10.2007 r. przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Inne informacje związane z Doradztwo Prawne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |