Home > Podyplomowe > Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowe - Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowe - Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSPA-Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej i pracowników pionów kadrowo-płacowych oraz osób, których praca wymaga znajomości zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  Tryb nauki i czas trwania


  Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i konwersatoriów.

  Wykładowcy

  Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczeni praktycy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Materiały

  Słuchacze otrzymują komplet bezpłatnych materiałów dydaktycznych z wybranych modułów,  opracowywanych przez prowadzących zajęcia.

  Warunki ukończenia studiów

  Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowych egzaminów pisemnych przewidzianych w programie studiów.

  Program studiów

  Prawo pracy (72 godziny)
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (52 godzin)
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (16 godzin)
  Wybrane zagadnienia psychologii pracy (12 godzin)
  Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu (8 godzin)
  Bezpieczeństwo i higiena pracy (8 godzin)
  Pracownicze programy emerytalne – II i III filar (8 godzin)
  Negocjacje w sprawach pracowniczych (8 godzin)
  Europejskie prawo pracy (8 godzin)
  Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (8 godzin)

Inne informacje związane z Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |