Home > Podyplomowe > Prawo - ogólne > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Ochrona konkurencji i regulacje sektorowe - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Ochrona konkurencji i regulacje sektorowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Ochrona konkurencji i regulacje sektorowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu ochrony konkurencji i niezależnej regulacji sektorowej, służących zapewnieniu wysokiej sprawności zarządzania firmami poddanymi publicznej interwencji antymonopolowej i regulacyjnej w działalność tych firm.

  Wymagane dokumenty:

  * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  * kwestionariusz osobowy
  * kserokopia dowodu osobistego
  * 3 fotografie o formacie 37 x 52 mm
  * deklaracja płatności
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia są przeznaczone głównie dla kadry menedżerskiej firm poddanych nadzorowi antymonopolowemu i firm regulowanych; kierujemy je w szczególności do pracowników: Telekomunikacji Polskiej S.A., operatorów komórkowych i innych firm telekomunikacyjnych i internetowych, firm grupy Poczta Polska S.A., firm grupy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., firm grupy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe S.A., zakładów energetycznych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, firm grupy Polskie Koleje Państwowe S.A., PP „Porty Lotnicze” i przewoźników lotniczych, Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i prywatnych nadawców telewizyjnych i radiowych, a także firm świadczących usługi komunalne.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów obejmuje nie tylko uniwersyteckie wykłady ogólne i kierunkowe, dotyczące najnowszego dorobku teorii organizacji i zarządzania, ekonomii i prawa publicznego w ogóle i w odniesieniu do antymonopolowej i regulacyjnej interwencji publicznej w warunkach gospodarki rynkowej i integracji europejskiej – w szczególności, ale także wykłady specjalistyczne i warsztaty regulacyjne, przygotowujące słuchaczy do budowania skutecznych strategii kontaktu z organami ochrony konkurencji i regulacji oraz realizacji decyzji antymonopolowych i regulacyjnych.
  Wykłady prowadzić będą wybitni znawcy teorii organizacji i zarządzania, ekonomii i prawa publicznego z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, z innych wydziałów UW i z innych placówek krajowych i zagranicznych oraz wysokiej klasy specjaliści-praktycy zarządzania firmami i zarządzania publicznego, w tym osoby bezpośrednio zaangażowane po obu stronach procesu antymonopolowego i regulacyjnego.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent studiów będzie dysponował pogłębioną i unowocześnioną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z zakresu ochrony konkurencji i niezależnej regulacji sektorowej. Absolwent będzie lepiej przygotowany do sprostania wyzwaniom związanym z poddaniem jego firmy interwencji antymonopolowej i regulacyjnej władz i instytucji polskich i wspólnotowych.

  Program studiów, o łącznym wymiarze ok. 180 h, obejmuje m.in. następujące zajęcia:


  - Współczesne teorie i problemy organizacji i zarządzania.
  - Ekonomia sektora publicznego – aktualne problemy i wyzwania.
  - Prawne podstawy interwencji publicznej w swobodę działalności gospodarczej i własność.
  - Gospodarka polska w warunkach globalizacji i integracji europejskiej; podstawy wspólnotowego rynku wewnętrznego.
  - Zarządzanie firmą poddaną regulacji lub nadzorowi antymonopolowemu.
  - Podstawy ekonomii działalności antymonopolowej i regulacji.
  - Publicznoprawna ochrona konkurencji i niezależna regulacja sektorowa.
  - Organizacja i kompetencje organów regulacyjnych i organu antymonopolowego.
  - Procedury regulacyjne i antymonopolowe. 
  - Zapewnianie dostępu do sieci.
  - Regulacyjne kształtowanie cen.
  - Zapewnianie usług publicznych.
  - Ochrona konkurencji przed kartelami i nadużywaniem pozycji dominującej.
  - Zapewnienie otwartości rynków w drodze prewencyjnej kontroli koncentracji.
  - Wspólnotowoprawne przesłanki dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 
  - Warsztaty antymonopolowe i regulacyjne.
  - Metodologia przygotowania projektu regulacyjnego lub antymonopolowego.

Inne informacje związane z Prawo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |