Ochrona danych osobowych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Avenhansen Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ochrona danych osobowych - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje


  1. Źródła prawa ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • ustawy o ochronie danych osobowych
  • ustawy o ochronie informacji niejawnych
  • ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji


  2. Zasady i standardy ochrony danych osobowych w Polsce oraz Unii Europejskiej

  3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych

  • rodzaje danych chronionych
  • podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych
  • podmioty, których dane są chronione


  4. Omówienie podstawowych definicji i pojęć z zakresu ochrony danych osobowych

  • dane osobowe
  • zbiór danych
  • przetwarzanie danych
  • odbiorcy danych
  • administrator danych
  • system informatyczny
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • organ ochrony danych osobowych
  • odbiorca danych


  5. Prawa i obowiązki osób chroniących dane osobowe

  6. Prawa osób, których dane dotyczą

  7. Zasady przetwarzania danych osobowych

  • kiedy można przetwarzać dane osobowe
  • jakich danych osobowych nie wolno przetwarza
  • udostępnianie danych osobowych
  • przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • przekazywanie danych osobowych za granicę
  • szczególne kategorie danych osobowych


  8. Zabezpieczenie danych osobowych i rejestracja zbiorów danych osobowych

  • gdzie i kiedy mamy obowiązek zarejestrować dane osobowe
  • jak poprawnie zgłosić zbiór danych
  • dokumentacja przetwarzania danych osobowych
  • techniczne aspekty związane z ochroną danych osobowych
  • warunki techniczne i organizacyjne związane z ochroną danych osobowych


  9. Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych

  • odpowiedzialność dyscyplinarna
  • odpowiedzialność administracyjna
  • odpowiedzialność cywilna
  • odpowiedzialność karna


  10. Działalność GIODO – jego zakres działania, funkcje w procesie danych osobowych oraz kompetencje


  11. Warsztaty Praktyczne – omówienie praktycznych problemów związanych z wykorzystywaniem danych osobowych w praktyce, pomoc przy tworzeniu, poprawianiu, ulepszaniu wdrożonych procedur


  12. Podsumowanie

Inne informacje związane z Prawo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |