Wiedza o Społeczeństwie - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Wiedza o Społeczeństwie - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Piła - Wielkopolskie

  • Szczegółowe informacje
    Studia podyplomowe z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kierowane są do nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07.09.2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, z dnia 22.09.2004 r., poz.2110) i merytoryczne uprawnienia do nauczania kreślonego przedmiotu np. język polski, języki obce, historia itp. Dzięki zdobytym kompetencjom uzyskają oni przygotowanie metodyczne i merytoryczne do realizowania programu nauczania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie nauki o państwie i prawie, nauki o polityce, myśli i doktryn politycznych, polskiego systemu politycznego na tle innych systemów politycznych, partii politycznych i systemów partyjnych, współczesnych stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, administracji publicznej, samorządu terytorialnego i polityki lokalnej, polityki społecznej, marketingu politycznego, najnowszej historii politycznej świata, historii najnowszej Polski, społeczeństwa obywatelskiego, systemu prawnego RP, podstaw ekonomii, gospodarki rynkowej i przedsiębiorczości - polityki gospodarczej, organizacji i zarządzania, podstaw informatyki oraz podstaw prawa oświatowego i metodyki nauczania wiedzy o społeczeństwie.

    Program studiów podyplomowych z przedmiotu wiedza o społeczeństwie został opracowany z uwzględnieniem wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07.09.2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, z dnia 22.09.2004 r., poz.2110); Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, z dnia 15 stycznia 2009r., poz.17).

    Studia podyplomowe trwają 3 semestry

Inne informacje związane z politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |