Transport Drogowy Materiałów Niebezpiecznych (ADR) – Obowiązki Uczestników Przewozu - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Transport Drogowy Materiałów Niebezpiecznych (ADR) – Obowiązki Uczestników Przewozu - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie skierowane jest do pracowników firm (nie kierowców), uczestniczących w procesie przewozu materiałów niebezpiecznych jako nadawcy, przewoźnicy czy odbiorcy.
  W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in.:
  • jak wystawić prawidłowe dokumenty towarzyszące przewozowi materiałów niebezpiecznych,
  • jak prawidłowo oznakować opakowanie, sztukę przesyłki i pojazd,
  • jak korzystać ze zwolnień i dzięki temu omijać wymogi prawne Umowy ADR,
  • jak przygotować się do kontroli ITD,
  • jak przygotować się do nadchodzących zmian prawnych.
  Udział w szkoleniu jest wymogiem prawnym – wynika z przepisów Umowy ADR. Brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorcę w wysokości 5000 zł.

  Na zakończenie szkolenia uczestnicy wypełniają test kontrolny obejmujący zagadnienia omówione w trakcie zajęć. Pozytywne zaliczenie testu oznacza uzyskanie certyfikatu, który jest potwierdzeniem odbycia szkolenia zgodnie z wymogami prawa.

  Program:
  1. Podstawowe regulacje prawne:
   • krótkie omówienie Umowy ADR oraz zmian prawnych (nowa Umowa ADR 2009 – 2011),
   • omówienie przepisów prawnych krajowych (Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych, rozporządzenia).

  2. Obowiązki uczestników przewozu – obowiązki uczestników i dodatkowe wymagania dla załogi pojazdu.

  3. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych:
   • karta charakterystyki materiału niebezpiecznego; certyfikat klasyfikacyjny,
   • omówienie najważniejszych danych klasyfikacyjnych – nr UN, klasa, grupa pakowania, kod klasyfikacyjny, nr rozpoznawczy zagrożenia, wzorce nalepek, najistotniejsze przepisy szczególne.

  4. Znakowanie sztuk przesyłek i opakowań.

  5. Znakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

  6. Dokumenty w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych:
   • dokładne omówienie dokumentu przewozowego (przykłady niepoprawnych),
   • instrukcje pisemnych dla kierowców (w tym o wyposażeniu awaryjnym wymaganym na pojeździe, gaśnice),
   • pozostała dokumentacja (świadectwo dopuszczenia, zaświadczenie adr, itd.).

  7. Wyłączenia, czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne i ominąć przepisy Umowy ADR.

  8. Konsultacje i dyskusja.

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |