Nowoczesne Zarządzanie Magazynem - Metody Redukcji Kosztów, Skuteczna Organizacja - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Eurofinance Training

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Nowoczesne Zarządzanie Magazynem - Metody Redukcji Kosztów, Skuteczna Organizacja - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  :: PRZEKAŻEMY WIEDZĘ Z ZAKRESU: ::
  • wdrażania innowacyjnych rozwiązań w magazynie i pozyskiwania środków na ich dofinansowanie
  • nowoczesnych technik zarządzania magazynem
  • metod i narzędzi służących m. in. do kontroli stanów magazynowych i optymalizacji procesów magazynowych
  • nowych koncepcji i rozwiązań zarządzania magazynem w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej i nowoczesnych technologii
  :: W SZCZEGÓLNOŚCI DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO: ::
  • jak dostosować magazyn do zmieniających się potrzeb łańcucha dostaw?
  • jak skutecznie optymalizować zapasy w firmie i jaki jest ich wpływ na koszty?
  • jak wykorzystać systemy informatyczne w magazynowaniu?
  • jaka jest odpowiedzialność materialna pracowników?
  • jaka jest technologia prac magazynowych oraz jak wygląda proces inwentaryzacji?
  PIERWSZY DZIEŃ
  9 30 - 17 00

  1. ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ
  • zagospodarowanie przestrzeni magazynu
  • organizacja prac magazynowych
  • identyfikowanie problemów
  • usprawnianie procesu magazynowania
  2. DOSTOSOWANIE FUNKCJI MAGAZYNU DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ POTRZEB ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
  • sposoby przepływu towarów w łańcuchach dostaw
  • konfigurowanie sieci dostaw
  • dostosowanie magazynu do wymagań łańcucha dostaw
  • spełnienie obowiązku śledzenia partii
  3. DECYDUJĄCA ROLA KOMPLETACJI W PROCESIE MAGAZYNOWANIA
  • organizacja procesu kompletacji
  • nowoczesne techniki kompletacji
  • efektywne rozmieszczanie kompletowanych towarów i zasady ich pobierania
  4. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE IDENTYFIKACYJNE I KOMUNIKACYJNE
  • globalny system GS1
  • wykorzystanie automatycznej identyfikacji opartej o kody kreskowe
  • innowacyjna technologia radiowa EPC/RFID
  • elektroniczna wymiana dokumentów
  5. ELEMENTY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI WPŁYWAJĄCE NA MAGAZYNOWANIE
  • klasyfikacja, struktura i wielkość zapasów
  • prognozowanie popytu na wyroby
  • czynniki zapobiegające powstaniu zbędnych zapasów
  6. WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MAGAZYNOWANIU
  • funkcjonalność magazynowych systemów informatycznych
  • przegląd systemów informatycznych stosowanych we współczesnym przedsiębiorstwie
  DRUGI DZIEŃ
  9 30 - 17 00

  1. ORGANIZACJA PROCESU MAGAZYNOWEGO
  • miejsce magazynu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
  • podstawowe normatywy organizacji gospodarki magazynowej
   • instrukcja magazynowa
   • regulamin pracy
  • organizacja i dokumentacja procesu magazynoweg
  2. TECHNOLOGIA PRAC MAGAZYNOWYCH
  • podstawowe parametry procesu magazynowego
  • organizacja funkcjonalna magazynu
  • dobór wyposażenia technologicznego
  3. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MAGAZYNOWE
  • warunki i kryteria rozwiązań innowacyjnych
  • przykłady innowacyjnych technologii w magazynowaniu
  • pozyskiwania środków na ich dofinansowanie
  4. KOSZTY MAGAZYNOWANIA
  • podstawy analizy kosztów magazynowania
  • ocena efektywności rozwiązań organizacyjnych magazynowania
  • magazyn własny
  • magazyn dzierżawiony
  • outsourcing usług magazynowych
  5. PROCES INWENTARYZACJI W MAGAZYNIE
  • metody i rodzaje inwentaryzacji
  • terminy i częstotliwość inwentaryzacji
  • organizacja i przebieg inwentaryzacji w magazynie
  • podstawowe przyczyny błędów i nieprawidłowości w procesie inwentaryzacji
  6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNU
  • podstawy prawne
  • zasady odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • odpowiedzialność pracownika za szkodę w powierzonym mieniu
  • odpowiedzialność porządkowa pracowników magazynu

Inne informacje związane z logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |