Home > Studia I Stopnia > Mechanika i Budowa Maszyn > Dzienne > Kalisz > Technologia Maszyn - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie

Technologia Maszyn - Studia I Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Technologia Maszyn - Studia I Stopnia - Dzienne - Kalisz - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Typ studiów: pierwszego stopnia - licencjackie
  Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
  Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

  Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej popartej stosowną praktyką z zakresu: technologii i eksplo­atacji maszyn, projektowania procesów technologicznych, wspomagane­go komputerowo projektowania maszyn i urządzeń, programowania ma­szyn i urządzeń sterownych numerycznie oraz wykorzystania systemów komputerowych w projektowaniu złożonych układów mechanicznych i oprzyrządowania technologicznego. W procesie kształcenia szczególny nacisk położony jest na umiejętności posługiwania się programami i tech­nikami informatycznymi. Absolwent tej specjalności będzie potrafił samo­dzielnie rozwiązywać problemy w sferach produkcji, eksploatacji, obsługi technicznej maszyn i urządzeń, a także kierować zespołami ludzkimi i zarządzać produkcją.

  Możliwości zatrudnienia
  Studia przygotowują przyszłych inżynierów do pracy w zakresie no­woczesnego przemysłu maszynowego opartego na gruntownej wiedzy z zakresu budowy maszyn, technologii procesów obróbki oraz kompu­terowo wspomaganego projektowania i wytwarzania. Absolwenci, dzięki otrzymanej wiedzy i zdobytym umiejętnościom praktycznym, będą przy­gotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyj­nych, technologicznych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsię­biorstwach przemysłu maszynowego i pokrewnych. Absolwenci będą także przygotowani do sprawowania funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania produkcją oraz na prowadzenie własnej działal­ności gospodarczej.

  Wybrane przedmioty z programu studiów
  Projektowanie komputerowe procesów technologicznych CAM, inży­nieria jakości CAQ, obrabiarki CNC, komputerowe systemy sterowania i pomiarów, planowanie i sterowanie produkcją PPC, projektowanie oprzy­rządowania technologicznego, eksploatacja i diagnostyka maszyn, no­woczesne technologie, techniki współrzędnościowe.

Inne informacje związane z Mechanika i Budowa Maszyn

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |