Techniki Prezentacji - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Better Poland

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Techniki Prezentacji - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Metody pracy stosowane podczas szkolenia
  Zajęcia obejmują wykład oraz trening psychologiczny oparty na technikach pracy z grupą:
  • ćwiczenia warsztatowe indywidualne i grupowe
  • dyskusja moderowana
  • testy
  • analiza przypadku
  • zadania symulacyjne
  • warsztat z wykorzystaniem kamery
  Preferowana wielkości grupy
  10 - 14 osób

  Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
  Celem szkolenia jest rozwój umiejętności przedstawienia dobrej, interesującej, efektownej, a przez to efektywnej prezentacji produktu, usługi, projektu, poprzez doskonalenie umiejętności poprawnego wyrażania myśli, używania poprawnej polszczyzny, wykorzystanie siły komunikatów niewerbalnych, a także ćwiczenie umiejętności nawiązywania kontaktu z grupą, przełamywanie barier komunikacyjnych oraz efektywne korzystanie z pomocy wizualnych.

  Po ukończeniu szkolenia słuchacz będzie posiadał wiedzę z zakresu zasad budowania prezentacji, technik wywierania wpływu, metod radzenia sobie ze stresem oraz pozna typowe błędy popełniane na prezentacjach oraz techniki radzenia sobie trudnymi słuchaczami.

  Umiejętności, które zdobędą uczestnicy szkolenia:
  • dopasowanie formy wypowiedzi do sytuacji i grupy słuchaczy
  • umiejętność stosowania zasad efektywnej komunikacji do tworzenia optymalnej prezentacji produktu/usługi
  • rozpoznawanie swoich słabych i mocnych stron podczas wystąpień publicznych
  • panowanie nad własnym ciałem i głosem w czasie prezentacji
  • używanie poprawniejszych i czytelniejszych struktur językowych
  • adekwatne modulowanie głosu
  • używanie odpowiedniej do sytuacji intonacji
  • kontrola przebiegu prezentacji i zainteresowania słuchaczy
  • lepsze pokonywanie stresu związanego z wystąpieniami przed liczniejszym audytorium
  Czas trwania 14 godzin (2 dni)

  Ramowy program szkolenia
  1. Przygotowanie prezentacji: co, dla kogo i po co
   • określenie tematu i celu prezentacji
   • zasady konstruowania prezentacji
   • kluczowe etapy prezentacji
   • techniki pomagające zaprojektować prezentację
   • grupy odbiorców i ich charakterystyka
  2. Warunki skutecznej prezentacji
   • aranżacja sali i przygotowanie sprzętu
   • pomoce i akcesoria audiowizualne (folie, slajdy, flipcharty, kasety audio i video, filmy, prezentacje multimedialne, notatki, magnetofony, dyktafony, mikrofony, wzmacniacze)
   • kontakt z publicznością - czynniki zapewniające uwagę i zrozumienie
   • reguły rządzące percepcją odbiorców
   • rola prezentera
   • przekonania i wartości prezentera
   • umiejętności prezentera
   • słowa i zwroty, które przynoszą zamierzony efekt
   • projektowanie prezentacji
  3. Autoprezentacja
   • reguły autoprezentacji
   • efekt pierwszego wrażenia
   • efekt świeżości
   • umiejętność mówienia i słuchania
   • wygląd zewnętrzny
   • budowanie klimatu wystąpienia i zaufania
   • gesty i zachowania będące źródłem pozytywnych nastawień
   • zasady nawiązywania dobrego kontaktu, skutecznego mówienia, słuchania i konwersacji
   • umiejętność występowania przed audytorium, jako potężne narzędzie wpływu społecznego
   • eksponowanie atutów i mocnych stron osobowości
   • reguły komunikacji perswazyjnej
   • umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć
   • podstawowe błędy autoprezentacji
  4. Podstawowe reguły i zasady komunikacji niewerbalnej
   • Manipulowanie i zafałszowywanie mowy ciała
   • Ćwiczenia warsztatowe z wykorzystaniem psychodramy i ćwiczeń głosowych
   • Określenie znaczenia niewerbalnej autoprezentacji w procesie komunikowania się z ludźmi; tworzenie własnego psychologicznego wizerunku
   • Kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy komunikatu w celu uzyskania pozytywnego odbioru
  5. Asertywność w procesie prezentacji
   • konstruktywne zachowania
   • reagowanie na krytykę i ocenę
   • postępowanie z trudnymi uczestnikami
   • nabywanie pewności siebie
   • prezentowanie własnego zdania
  6. Postępowanie podczas prezentacji
   • rozpoczęcie prezentacji
   • kontakt z salą
   • metody wykorzystania stresu, aby działał na naszą korzyść
   • pustka w głowie - jak jej zaradzić?; ćwiczenia relaksacyjno-koncentrujące
   • jak unikać nerwowych sytuacji i samemu ich nie tworzyć?
   • lepsze radzenie sobie ze stresem podczas prezentacji przed większym audytorium
  7. Ocena prezentacji
   • świadomość i ocena w trakcie prezentacji
   • ocena na zakończenie treningu
   • ocena transferu wiedzy, umiejętności i postaw
   • ocena z punktu widzenia zysków organizacji

Inne informacje związane z Komunikacja w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |