Szkolenie - Zarządzanie Wiekiem Pracowników 45+

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polexpert

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Szkolenie - Zarządzanie Wiekiem Pracowników 45+ - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Wypracowanie i wdrożenie strategii zarządzania różnorodnością wieku pracowników w firmie.
 • Szczegółowe informacje
  Założenia:
  • Szkolenie ma charakter warsztatowy.
  • W trakcie interaktywnych modułów uczestnicy są zapoznawania z zasadami tworzenia i wdrażania strategii zarządzania różnorodnością wieku pracowników
  Uczestnicy:
  • Kadra zarządzająca i odpowiedzialna za politykę personalną w firmie.
  Program:
  1. Zarządzanie różnorodnością jako sposób na wykorzystanie ukrytego potencjału firmy na dynamicznie zmieniającym się rynku:
  • Rola zarzadzania wiekiem w strategii personalnej firmy
  • Zarządzanie różnorodnością a wzrost konkurencyjności
  • Elastyczność dzięki różnorodności - sposób na dopasowanie się do zmian
  • Budowanie zaangażowania pracowników w strategii zarządzania różnorodnością
  • Wzrost innowacyjności firmy a wykorzystanie różnorodności
  2. Zarządzanie wiekiem pracowników
  • Planowanie i wdrożenie programu zarządzania wiekiem w firmie
  • Pracownicy 45+ : problem czy szansa ?
  • Nowe możliwości marketingowe firmy: 
   - powiększający się udział klientów 45+
   - budowanie wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej - CSR
  3. Stereotypy i rzeczywistość - zmiany okresu średniej dorosłości (45 - 65 lat) Analiza SWOT pracowników 45+  (obszar psycho-fizyczny i społeczny):
  • Mocne strony
  • Słabe strony
  • Szanse
  • Zagrożenia
  4. Wybór dobrych praktyk wykorzystania potencjału różnorodności wiekowej pracowników
  • rekrutacja wewnętrzna
  • szkolenia i zarządzanie wiedzą w organizacji - równy dostęp
  • zarządzanie karierą - indywidualne plany rozwojowe
  • rotacja pracowników
  • równowaga praca-życie i promocja zdrowia
  5. Zarządzanie wiekiem a budowanie organizacji uczącej się
  • zróżnicowane zespoły zadaniowe a strategia rozwoju organizacji
  • techniki prowadzenia zebrań jako metoda rozwoju wiedzy w organizacji
  • mentoring wewnątrz organizacji
  • korzyści z realizacji programu zarządzania wiekiem w firmie
  • narzędzia i dobre praktyki zarządzania wiekiem.
  6. Budowa indywidualnych planów rozwojowych pracowników w ramach strategii zarządzania wiekiem
  • coaching
  • szkolenia specjalistyczne
  • treningi kompetencji miękkich
  • jobcoaching, czyli indywidualne doradztwo zawodowe dla osób 45+
  7. Przygotowanie firmy i pracowników do odejścia na emeryturę
  • zapobieganie utracie bazy wiedzy i kompetencji przez firmę
  • planowanie sukcesji
  • elastyczne formy zatrudnienia
  • właściwa polityka informacyjna o rozwiązaniach finansowych i możliwościach dalszej pracy
  8. Edukacja w zarządzaniu wiekiem
  • Edukacja ustawiczna i zachęcanie do kształcenia
  • Rekomendacje w zakresie formuły szkoleń
  • Kluczowe obszary edukacji 45+ 
  • Intermentoring: założenia i wytyczne
  • Inne formuły edukowania osób 45+
  9. Organizacja pracy wspierająca zarządzanie wiekiem
  • Praca zespołowa
  • Techniki wymiany wiedzy i doświadczeń
  • Coaching i mentoring
  10. Dobre praktyki zarządzania wiekiem
  • Przykłady Polskie
  • Przykłady Unijne
  11. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Inne informacje związane z Rozwój Kardy Kierowniczej

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |