Szkolenie - Wyłudzenia finansowe i fałszerstwa dokumentów - Tychy - Śląskie - Eskk tychy - Wszins tychy - Pieczęći gwsh - Tychy wyludzenia - I1208

Home>Kursy i Szkolenia>Prawo - ogólne>Indywidualnie>Tychy>Szkolenie - Wyłudzenia finansowe i fałszerstwa dokumentów - Tychy - Śląskie
 
Szkolenie - Wyłudzenia finansowe i fałszerstwa dokumentów - Indywidualnie
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

Szkolenie - Wyłudzenia finansowe i fałszerstwa dokumentów - Tychy - Śląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Eskk tychy
  • Pieczęći gwsh
  • Tychy wyludzenia
  • Wszins tychy
  • Wyludzenia finansowe
  • Wyłudzenia finansowe
Szkolenie - Wyłudzenia finansowe i fałszerstwa dokumentów - Tychy - Śląskie Szczegóły
Profil słuchacza / Wymogi:
Szkolenie to ma charakter zamknięty, przeznaczone jest dla pracowników jednej instytucji (grup około 20 - osobowych), odbywa się w siedzibie WSZiNS Tychy
Szczegółowe informacje:
Prowadzący: dr Michał Gramatyka (Kat. Adm. WSZINS, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach);
czas szkolenia: 8 godzin (1 dzień)
metody dydaktyczne: wykład wspomagany prezentacją multimedialną

1. Wyłudzenia bankowe i fałszerstwa dokumentów - zagadnienia ogólne.

2. Wykrywanie i zapobieganie wyłudzeniom w praktyce bankowej:
- systematyka wyłudzeń,
- sposoby i techniki wykrywania na etapie weryfikacji potencjalnych klientów
- identyfikacja wyłudzeń na podstawie zachowań związanych ze spłatami zobowiązań,
- techniki zapobiegania wyłudzeniom, w kontekście produktu bankowego.

3. Nowoczesne techniki zabezpieczania dokumentów. Metody ujawniania imitacji zabezpieczeń:
- zabezpieczenia blankietów dokumentów jawne i utajone
- zabezpieczenia nanoszone w trakcie wystawiania dokumentów
- możliwości imitowania zabezpieczeń występujących na dokumentach
- sposoby ujawniania fałszerstw (interpretacja stwierdzonych cech)
- nowoczesne systemy zabezpieczeń a rodzaje dokumentów
- wartość i skuteczność poszczególnych rodzajów zabezpieczeń

4. Bezprawne uzyskiwanie dokumentów osobistych i bankowych - metody

5. Sposoby ujawniania fałszerstw dowodów osobistych i paszportów
- omówienie sposobów zabezpieczania dowodów osobistych przed fałszerstwem
- ocena ogólnego stanu dokumentu
- zapisy ręczne
- wymiana zdjęć - sposoby działania fałszerza, proste metody ujawniania
- analiza suchych pieczęci i pieczątek tuszowych występujących w dowodach tożsamości
- nowe dowody osobiste. Omówienie zastosowanych zabezpieczeń
- sposoby zabezpieczania paszportów
- nowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń paszportu nowego wzoru
- możliwości podrobienia i przerobienia polskich paszportów - sposoby działań przestępnych

6. Prawa jazdy
- zabezpieczenia występujące na dokumentach starego i nowego wzoru
- sposoby fałszowania
- metody rozpoznawania przerobionych i podrobionych praw jazdy

7. Badania autentyczności innych dokumentów potwierdzających tożsamość
- książeczka wojskowa
- legitymacja ubezpieczeniowa
- legitymacja studencka
- pozwolenie na broń
- inne dokumenty ze zdjęciem

8. Stwierdzanie autentyczności dokumentów przedkładanych w związku z kredytem. Analiza cech wskazujących na fałszerstwo
- zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
- decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
-.wypis z Rejestru Handlowego
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
- zaświadczenia z Urzędu Gminy
- zaświadczenia z ZUS
- zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
- decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, odcinek wypłaty
- inne dokumenty

9. Pieczęcie, pieczątki, datowniki, stemple, stampile
- systematyka metod podrabiania
- cechy wskazujące na fałszerstwo odcisków
pieczątek
- możliwości określenia techniki fałszowania
- ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zastosowanej techniki fałszerskiej

10. Zagrożenia wynikające z zastosowania nowoczesnych technik pomnażania dokumentów. Możliwości ich łatwego rozpoznawania
- dokumenty wykonane na barwnych kopiarkach laserowych
- dokumenty sporządzone na drukarkach komputerowych
- dokumenty przesyłane telefaksem
- inne techniki pomnażania dokumentów

11. Pismo ręczne. Zasady identyfikacji
- podstawy identyfikacji człowieka na podstawie rękopisu
- kształtowanie się cech indywidualnych pisma ręcznego. Personalizacja pisma. Etapy rozwoju pisma
- omówienie katalogu graficznych cech pisma analizowanych w trakcie badań
- możliwości i zasady oceny autentyczności pisma ręcznego
- badania identyfikacyjne
- wpływ różnych czynników na obraz pisma
- sposoby zachowań przestępnych

12. Postępowanie w przypadku podejrzenia lub ujawnienia wyłudzenia
- przepisy prawa karnego dotyczące wyłudzeń
- przepisy prawa karnego dotyczące dokumentów
- przedmiot czynu. Karalność czynności przygotowawczych
- pojęcie podrobienia i przerobienia dokumentów
- fałsz materialny i intelektualny
- przepisy karne istotne w pracy pracownika banku
- postępowanie (czynności) w przypadku ujawnienia próby wyłudzenia, wyłudzenia, fałszerstwa
- instytucje przeprowadzające badania dokumentów
Inne informacje związane z Kursy i Szkolenia i Prawo - ogólne: