Home > Kursy i Szkolenia > Prawo - ogólne > Indywidualnie > Tychy > Szkolenie - Wyłudzenia finansowe i fałszerstwa dokumentów - Tychy - Śląskie

Szkolenie - Wyłudzenia finansowe i fałszerstwa dokumentów - Indywidualnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować politykę prywatności

Szczegóły Szkolenie - Wyłudzenia finansowe i fałszerstwa dokumentów - Indywidualnie - Tychy - Śląskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Szkolenie to ma charakter zamknięty, przeznaczone jest dla pracowników jednej instytucji (grup około 20 - osobowych), odbywa się w siedzibie WSZiNS Tychy
 • Szczegółowe informacje
  Prowadzący: dr Michał Gramatyka (Kat. Adm. WSZINS, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach);
  czas szkolenia: 8 godzin (1 dzień)
  metody dydaktyczne: wykład wspomagany prezentacją multimedialną

  1. Wyłudzenia bankowe i fałszerstwa dokumentów - zagadnienia ogólne.

  2. Wykrywanie i zapobieganie wyłudzeniom w praktyce bankowej:
  - systematyka wyłudzeń,
  - sposoby i techniki wykrywania na etapie weryfikacji potencjalnych klientów
  - identyfikacja wyłudzeń na podstawie zachowań związanych ze spłatami zobowiązań,
  - techniki zapobiegania wyłudzeniom, w kontekście produktu bankowego.

  3. Nowoczesne techniki zabezpieczania dokumentów. Metody ujawniania imitacji zabezpieczeń:
  - zabezpieczenia blankietów dokumentów jawne i utajone
  - zabezpieczenia nanoszone w trakcie wystawiania dokumentów
  - możliwości imitowania zabezpieczeń występujących na dokumentach
  - sposoby ujawniania fałszerstw (interpretacja stwierdzonych cech)
  - nowoczesne systemy zabezpieczeń a rodzaje dokumentów
  - wartość i skuteczność poszczególnych rodzajów zabezpieczeń

  4. Bezprawne uzyskiwanie dokumentów osobistych i bankowych - metody

  5. Sposoby ujawniania fałszerstw dowodów osobistych i paszportów
  - omówienie sposobów zabezpieczania dowodów osobistych przed fałszerstwem
  - ocena ogólnego stanu dokumentu
  - zapisy ręczne
  - wymiana zdjęć - sposoby działania fałszerza, proste metody ujawniania
  - analiza suchych pieczęci i pieczątek tuszowych występujących w dowodach tożsamości
  - nowe dowody osobiste. Omówienie zastosowanych zabezpieczeń
  - sposoby zabezpieczania paszportów
  - nowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń paszportu nowego wzoru
  - możliwości podrobienia i przerobienia polskich paszportów - sposoby działań przestępnych

  6. Prawa jazdy
  - zabezpieczenia występujące na dokumentach starego i nowego wzoru
  - sposoby fałszowania
  - metody rozpoznawania przerobionych i podrobionych praw jazdy

  7. Badania autentyczności innych dokumentów potwierdzających tożsamość
  - książeczka wojskowa
  - legitymacja ubezpieczeniowa
  - legitymacja studencka
  - pozwolenie na broń
  - inne dokumenty ze zdjęciem

  8. Stwierdzanie autentyczności dokumentów przedkładanych w związku z kredytem. Analiza cech wskazujących na fałszerstwo
  - zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
  - decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej
  - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  -.wypis z Rejestru Handlowego
  - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
  - zaświadczenia z Urzędu Gminy
  - zaświadczenia z ZUS
  - zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
  - decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, odcinek wypłaty
  - inne dokumenty

  9. Pieczęcie, pieczątki, datowniki, stemple, stampile
  - systematyka metod podrabiania
  - cechy wskazujące na fałszerstwo odcisków
  pieczątek
  - możliwości określenia techniki fałszowania
  - ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zastosowanej techniki fałszerskiej

  10. Zagrożenia wynikające z zastosowania nowoczesnych technik pomnażania dokumentów. Możliwości ich łatwego rozpoznawania
  - dokumenty wykonane na barwnych kopiarkach laserowych
  - dokumenty sporządzone na drukarkach komputerowych
  - dokumenty przesyłane telefaksem
  - inne techniki pomnażania dokumentów

  11. Pismo ręczne. Zasady identyfikacji
  - podstawy identyfikacji człowieka na podstawie rękopisu
  - kształtowanie się cech indywidualnych pisma ręcznego. Personalizacja pisma. Etapy rozwoju pisma
  - omówienie katalogu graficznych cech pisma analizowanych w trakcie badań
  - możliwości i zasady oceny autentyczności pisma ręcznego
  - badania identyfikacyjne
  - wpływ różnych czynników na obraz pisma
  - sposoby zachowań przestępnych

  12. Postępowanie w przypadku podejrzenia lub ujawnienia wyłudzenia
  - przepisy prawa karnego dotyczące wyłudzeń
  - przepisy prawa karnego dotyczące dokumentów
  - przedmiot czynu. Karalność czynności przygotowawczych
  - pojęcie podrobienia i przerobienia dokumentów
  - fałsz materialny i intelektualny
  - przepisy karne istotne w pracy pracownika banku
  - postępowanie (czynności) w przypadku ujawnienia próby wyłudzenia, wyłudzenia, fałszerstwa
  - instytucje przeprowadzające badania dokumentów

Inne informacje związane z Prawo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |   X