Kurs Agenta Celnego

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prestige Europejskie Centrum Kształcenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs Agenta Celnego - W ciągu tygodnia - Mikołów - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  Liczba godzin dydaktycznych: 90 - 10 dni, GRATIS dodatkowo 9 godzin powtórki przed egzaminem państwowym

  Program szkolenia:

  1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej
  • Unia celna i zasady jej funkcjonowania
  2. Przepisy prawne obowiązujące w obrocie towarowym
  • Źródła prawa celnego Wspólnoty Europejskiej – Wspólnotowy Kodeks Celny
  • Prawo celne w Polsce
  • Administracja celna w Polsce, organy celne
  • Kontrola celna
  • Ordynacja podatkowa, Kodeks Postępowania Administracyjnego
  • Postępowanie w sprawach celnych
  • Kontrola celna
  3. Wybrane zagadnienia z zakresu wspólnotowych procedur celnych
  • Charakterystyka gospodarczych procedur celnych
  • Procedury celne nie zaliczane do procedur gospodarczych
  4. Wolne obszary celne

  5. Środki taryfowe i pochodzenie towarów
  • Wspólna Taryfa Celna, stawki celne we Wspólnej Taryfie Celnej
  • TARIC – Zintegrowana Taryfa Wspólnoty Europejskiej
  • ISZTAR – System Zintegrowanej Taryfy Celnej
  • Nomenklatura Scalona. Ogólne reguły interpretacji
  • System zwolnień celnych
  • Pochodzenie towarów
  • Niepreferencyjne pochodzenie towarów
  • Dokumentowanie pochodzenia towarów, preferencyjne pochodzenie towarów
  • Systemy preferencji celnych, umowy dotyczące preferencji w wymianie towarowej
  6. Wartość celna
  • Prawo regulujące wartość celną towaru
  • Metody ustalania wartości celnej towaru
  • Elementy wliczane do wartości celnej
  • Elementy nie wliczane do wartości celnej
  • Zasady przeliczania waluty
  • Dokumenty niezbędne do ustalenia wartości celnej
  • Deklaracja wartości celnej D.V.1
  • Zbiorcza deklaracja wartości celnej D.V.2
  7. Dług celny
  • Pojęcie długu celnego
  • Pojęcie należności celnych
  • Zabezpieczenie długu celnego
  8. Powstanie długu celnego
  • Dług celny w przywozie
  • Dług celny w wywozie
  • Dłużnik – dłużnicy
  9. Zwrot i umorzenie należności celnych

  10. Obrót towarami z krajami trzecimi
  • Ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami
  • Środki pozataryfowe, środki ochrony rynku w Unii Europejskiej
  • Ochrona własności intelektualnej
  11. INCOTERMS 2000

  12. Opodatkowanie w Unii Europejskiej obrotu towarowego z krajami trzecimi
  • Towary akcyzowe
  • Podatek akcyzowy, VAT
  13. Statystyka Europejska – INTRASTAT – instrukcja wypełniania, ćwiczenia, EKSTRASTAT

  14. Podatki w obrocie towarowym między państwami Wspólnoty Europejskiej

  15. Zgłoszenie celne. Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD
  • Formy zgłoszeń celnych
  • Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, DWC, CMR, EUR 1 i inne)
  • Formalności stosowane wobec zgłoszenia celnego
  • Procedury uproszczone
  • Przedstawicielstwo do składania zgłoszeń celnych
  16. Informatyczny system administracyjny Celina – System Obsługi Zgłoszeń Celnych i Deklaracji INTRASTAT

  17. Składanie zgłoszeń celnych i deklaracje INTRASTAT za pomocą systemów informatycznych - przykłady, ćwiczenia

  18. System Kontroli Eksportu – ECS

  19. Uprzywilejowany przedsiębiorca – AEO

  20. Agencje celne. Prawa i obowiązki agenta celnego

  21. Praktyczne wypełnianie dokumentów w obrocie towarowym (SAD, DWC, INTRASTAT, CMR) - przykłady, ćwiczenia

  Informacje dodatkowe:

  UWAGA!
  Osoby, które ukończą kurs otrzymają zaświadczenie zgodne z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych, w skład których wchodzą: podręcznik szkoleniowy opracowany specjalnie na potrzeby uczestników kursu Agenta Celnego, zawierający pełny zakres przepisów prawnych z komentarzem; materiały do ćwiczeń i zestaw pytań egzaminacyjnych.

  INFORMACJE O EGZAMINIE
  Egzamin składa się z dwóch części.

  Pierwsza część egzaminu jest przeprowadzana w formie testu, trwającego nie dłużej niż 150 minut Test składa się ze 100 pytań i obejmuje tematykę z zakresu przepisów prawa celnego, podatkowego i administracyjnego, niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności określonych dla agentów celnych, w szczególności dotyczącą:

  * nadania towarom przeznaczenia celnego
  * przedstawicielstwa w sprawach celnych
  * elementów kalkulacyjnych
  * operacji uprzywilejowanych
  * długu celnego
  * elementów towaroznawstwa i znajomości taryfy celnej, przepisów dotyczących środków polityki handlowej
  * prawa administracyjnego w zakresie stosowanym w sprawach celnych
  * podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów
  * sposobu obliczania podatku akcyzowego, obrotu wyrobami akcyzowymi, zwolnień i zabezpieczeń akcyzowych
  * przepisów prawa podatkowego stosowanych w zakresie podatku akcyzowego, kontroli podatkowej i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
  * zgłoszeń INTRASTAT

  Ocenę pozytywną z testu otrzymuje osoba, która prawidłowo odpowie co najmniej na 81 pytań. W razie uzyskania negatywnej oceny z pierwszej części egzaminu osoba egzaminowana nie jest dopuszczana do drugiej części egzaminu, a ponowne przystąpienie do egzaminu jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia poprzedniego egzaminu.

  Druga część egzaminu polega na:

  * wypełnieniu druków i formularzy dokumentów obowiązujących w przywozie towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej oraz w wywozie z tego obszaru
  * przygotowaniu dokumentów niezbędnych do nadania towarowi przeznaczenia celnego, w tym wypełnieniu zgłoszenia celnego
  * wypełnieniu administracyjnego dokumentu towarzyszącego, uproszczonego dokumentu towarzyszącego, deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym

  Osoba, która uzyskała negatywną ocenę z drugiej części egzaminu, może ponownie przystąpić do tej części egzaminu po złożeniu wniosku w tej sprawie do przewodniczącego Komisji. Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania negatywnej oceny z drugiej części egzaminu. W przypadku uzyskania ponownie negatywnej oceny z drugiej części egzaminu egzamin powinien być powtórzony w całości.

Inne informacje związane z prawo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |