Kurs Agenta Celnego - Mikołów - Śląskie - Prestige Europejskie Centrum Kształcenia - I5951

Home>Kursy i Szkolenia>Prawo - ogólne>Mikołów>Kurs Agenta Celnego - Mikołów - Śląskie
 
Kurs Agenta Celnego
Typ: W ciągu tygodnia
Miejsce:
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Prestige Europejskie Centrum Kształcenia

Kurs Agenta Celnego - Mikołów - Śląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Prestige Europejskie Centrum Kształcenia.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Podziel się z innymi:
Kurs Agenta Celnego - Mikołów - Śląskie Szczegóły
Szczegółowe informacje:
Liczba godzin dydaktycznych: 90 - 10 dni, GRATIS dodatkowo 9 godzin powtórki przed egzaminem państwowym

Program szkolenia:

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej
 • Unia celna i zasady jej funkcjonowania
2. Przepisy prawne obowiązujące w obrocie towarowym
 • Źródła prawa celnego Wspólnoty Europejskiej – Wspólnotowy Kodeks Celny
 • Prawo celne w Polsce
 • Administracja celna w Polsce, organy celne
 • Kontrola celna
 • Ordynacja podatkowa, Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Postępowanie w sprawach celnych
 • Kontrola celna
3. Wybrane zagadnienia z zakresu wspólnotowych procedur celnych
 • Charakterystyka gospodarczych procedur celnych
 • Procedury celne nie zaliczane do procedur gospodarczych
4. Wolne obszary celne

5. Środki taryfowe i pochodzenie towarów
 • Wspólna Taryfa Celna, stawki celne we Wspólnej Taryfie Celnej
 • TARIC – Zintegrowana Taryfa Wspólnoty Europejskiej
 • ISZTAR – System Zintegrowanej Taryfy Celnej
 • Nomenklatura Scalona. Ogólne reguły interpretacji
 • System zwolnień celnych
 • Pochodzenie towarów
 • Niepreferencyjne pochodzenie towarów
 • Dokumentowanie pochodzenia towarów, preferencyjne pochodzenie towarów
 • Systemy preferencji celnych, umowy dotyczące preferencji w wymianie towarowej
6. Wartość celna
 • Prawo regulujące wartość celną towaru
 • Metody ustalania wartości celnej towaru
 • Elementy wliczane do wartości celnej
 • Elementy nie wliczane do wartości celnej
 • Zasady przeliczania waluty
 • Dokumenty niezbędne do ustalenia wartości celnej
 • Deklaracja wartości celnej D.V.1
 • Zbiorcza deklaracja wartości celnej D.V.2
7. Dług celny
 • Pojęcie długu celnego
 • Pojęcie należności celnych
 • Zabezpieczenie długu celnego
8. Powstanie długu celnego
 • Dług celny w przywozie
 • Dług celny w wywozie
 • Dłużnik – dłużnicy
9. Zwrot i umorzenie należności celnych

10. Obrót towarami z krajami trzecimi
 • Ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami
 • Środki pozataryfowe, środki ochrony rynku w Unii Europejskiej
 • Ochrona własności intelektualnej
11. INCOTERMS 2000

12. Opodatkowanie w Unii Europejskiej obrotu towarowego z krajami trzecimi
 • Towary akcyzowe
 • Podatek akcyzowy, VAT
13. Statystyka Europejska – INTRASTAT – instrukcja wypełniania, ćwiczenia, EKSTRASTAT

14. Podatki w obrocie towarowym między państwami Wspólnoty Europejskiej

15. Zgłoszenie celne. Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD
 • Formy zgłoszeń celnych
 • Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, DWC, CMR, EUR 1 i inne)
 • Formalności stosowane wobec zgłoszenia celnego
 • Procedury uproszczone
 • Przedstawicielstwo do składania zgłoszeń celnych
16. Informatyczny system administracyjny Celina – System Obsługi Zgłoszeń Celnych i Deklaracji INTRASTAT

17. Składanie zgłoszeń celnych i deklaracje INTRASTAT za pomocą systemów informatycznych - przykłady, ćwiczenia

18. System Kontroli Eksportu – ECS

19. Uprzywilejowany przedsiębiorca – AEO

20. Agencje celne. Prawa i obowiązki agenta celnego

21. Praktyczne wypełnianie dokumentów w obrocie towarowym (SAD, DWC, INTRASTAT, CMR) - przykłady, ćwiczenia

Informacje dodatkowe:

UWAGA!
Osoby, które ukończą kurs otrzymają zaświadczenie zgodne z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych, w skład których wchodzą: podręcznik szkoleniowy opracowany specjalnie na potrzeby uczestników kursu Agenta Celnego, zawierający pełny zakres przepisów prawnych z komentarzem; materiały do ćwiczeń i zestaw pytań egzaminacyjnych.

INFORMACJE O EGZAMINIE
Egzamin składa się z dwóch części.

Pierwsza część egzaminu jest przeprowadzana w formie testu, trwającego nie dłużej niż 150 minut Test składa się ze 100 pytań i obejmuje tematykę z zakresu przepisów prawa celnego, podatkowego i administracyjnego, niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności określonych dla agentów celnych, w szczególności dotyczącą:

* nadania towarom przeznaczenia celnego
* przedstawicielstwa w sprawach celnych
* elementów kalkulacyjnych
* operacji uprzywilejowanych
* długu celnego
* elementów towaroznawstwa i znajomości taryfy celnej, przepisów dotyczących środków polityki handlowej
* prawa administracyjnego w zakresie stosowanym w sprawach celnych
* podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów
* sposobu obliczania podatku akcyzowego, obrotu wyrobami akcyzowymi, zwolnień i zabezpieczeń akcyzowych
* przepisów prawa podatkowego stosowanych w zakresie podatku akcyzowego, kontroli podatkowej i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
* zgłoszeń INTRASTAT

Ocenę pozytywną z testu otrzymuje osoba, która prawidłowo odpowie co najmniej na 81 pytań. W razie uzyskania negatywnej oceny z pierwszej części egzaminu osoba egzaminowana nie jest dopuszczana do drugiej części egzaminu, a ponowne przystąpienie do egzaminu jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia poprzedniego egzaminu.

Druga część egzaminu polega na:

* wypełnieniu druków i formularzy dokumentów obowiązujących w przywozie towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej oraz w wywozie z tego obszaru
* przygotowaniu dokumentów niezbędnych do nadania towarowi przeznaczenia celnego, w tym wypełnieniu zgłoszenia celnego
* wypełnieniu administracyjnego dokumentu towarzyszącego, uproszczonego dokumentu towarzyszącego, deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym

Osoba, która uzyskała negatywną ocenę z drugiej części egzaminu, może ponownie przystąpić do tej części egzaminu po złożeniu wniosku w tej sprawie do przewodniczącego Komisji. Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania negatywnej oceny z drugiej części egzaminu. W przypadku uzyskania ponownie negatywnej oceny z drugiej części egzaminu egzamin powinien być powtórzony w całości.

Inne informacje związane z Kursy i Szkolenia i Prawo - ogólne: