Home > Policealne > Socjologia > Warszawa > Studium Socjologiczno-Psychologiczne - Warszawa - Mazowieckie

Studium Socjologiczno-Psychologiczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studium Socjologiczno-Psychologiczne - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Cele i zadania dydaktyczno – wychowawcze: -poznanie podstawowych pojęć i metod stosowanych w psychologii i socjologii;zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami psychologii osobowości; -poznanie głównych mechanizmów przystosowawczych człowieka; poznanie technik radzenia sobie ze stresem, technik kontrolowania emocji; zaznajomienie z podstawowymi problemami współczesnych rynków pracy; -poznanie koncepcji teoretycznych opisujących człowieka w procesie pracy; -poznanie podstawowych zasad prawa pracy i elementów procesu kadrowego; -zapoznanie z rodzajami testów psychologicznych i warunkami ich stosowania; doskonalenie umiejętności komunikowania się; -kształtowanie postawy podmiotowości i odpowiedzialności w procesie pracy; -wyrabianie nawyków właściwej organizacji pracy.
 • Szczegółowe informacje
  Studium Socjologiczno-Psychologiczne

  Ramowy plan studium

  Wprowadzenie do psychologii ogólnej
  Elementy socjologii
  Wstęp do ekonomii
  Wybrane zagadnienia z marketingu
  Laboratorium komputerowe
  Metody badawcze stosowane w psychologii i socjologii
  Zarządzanie zasobami osobowymi firmy
  Zarys prawa pracy
  Psychospołeczne uwarunkowania zachowań na rynku pracy
  Psychologia reklamy
  Komunikacja interpersonalna

  Język angielski

  Umiejętności nabyte przez słuchaczy:

  * rekrutacja i selekcja pracowników;
  * opracowywanie systemu ocen pracownika;
  * tworzenie i motywowanie zespołów pracowniczych
  * tworzenie ścieżek kariery zawodowej;
  * wyjaśnianie i rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
  * tworzenie psychologicznej sylwetki klienta;
  * tworzenie narzędzi badawczych (ankiety, kwestionariusze, wywiady);
  * stosowanie technik obserwacyjnych, konstruowanie arkusza obserwacyjnego;
  * sporządzanie socjogramów.

  Zdobyta w studium wiedza pozwala podjąć pracę na stanowisku doradcy/konsultanta w:

  * biurach posrednictwa pracy (pomoc w wyborze odpowiedniego pracownika na okreslone stanowisko)
  * działach marketingu (projektowanie i opracowanie badań, charakterystyka klientów)

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |