Studia II Stopnia - Socjologia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Leona Koźmińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Socjologia - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  * przyswojenie zaawansowanej wiedzy z zakresu socjologii oraz dyscyplin pokrewnych, potrzebnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez różnorodne podmioty
  * przygotowanie do prowadzenia analiz socjologicznych w praktyce społecznej z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi badań
 • Praktyki
  * Podczas studiów pierwszego stopnia wybierzesz dodatkowo dwa bloki przedmiotów specjalnościowych.
  Do wyboru są następujące zakresy tematyczne:
  - marketing
  - zarządzanie zasobami ludzkimi
  - komunikacja
  - pomoc społeczna, dobra publiczne
  * Na drugim stopniu oferujemy studia o szczególnym profilu – socjologię biznesu – z silnymi akcentami praktyki biznesowej. Uczymy w ścisłym powiązaniu z praktyką, na rzeczywistych przykładach.
 • Szczegółowe informacje
  KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH?
  • specjalistą w instytucjach administracji różnych szczebli, w szkolnictwie, służbie zdrowia, usługach społecznych, w organizacjach pozarządowych
  • specjalistą zatrudnionym: w firmach badawczych, doradczych i szkoleniowych, w tym w agencjach badań marketingowych i agencjach doradztwa personalnego, w instytutach badania opinii publicznej, w agencjach reklamowych, agencjach public relations i domach mediowych, w działach marketingu lub w działach zarządzania zasobami ludzkimi firm prywatnych i państwowych
  • badaczem życia społecznego we wszystkich jego wymiarach, w szczególności ekonomicznym, politycznym czy psychologicznym
    CO ZYSKUJESZ NA STUDIACH?
  • kompetencje niezbędne do pełnienia specjalistycznych funkcji o charakterze analitycznym, koncepcyjnym, doradczo-eksperckim
  • umiejętności w zakresie zbierania i przetwarzania informacji
  • umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
  • umiejętność samodzielnego projektowania, przygotowania i prowadzenia badań socjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, politycznych czy psychologicznych
  REALIZOWANE PRZEDMIOTY - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
  • Procesy cywilizacyjne i zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata
  • Filozofia
  • Logika
  • Metodologia nauk społecznych
  • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych
  • Procedury badań ewaluacyjnych
  • Zróżnicowanie społeczne
  • Globalne procesy społeczne
  • Zarządzanie w warunkach niepewności
  • Metody badań jakościowych
  • Metody badań ilościowych
  • Kryzysy i zarządzanie kryzysowe
  • Socjologia przedsiębiorczości
  • Psychologia podejmowania decyzji
   
  PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE DO WYBORU
  Przedmioty specjalistyczne do wyboru obejmują proponowane w danym roku seminaria badawcze, wykłady i konwersatoria specjalistyczne. W czasie studiów student wybiera jedno seminarium badawcze (realizowane w II i III semestrze), wykład do wyboru (po jednym w II,III i IV semestrze) oraz konwersatorium specjalistyczne (po jednym w I,II,III i IV semestrze).

  SEMINARIA BADAWCZE
  • Ekologia zbiorowości terytorialnych
  • Instytucje życia codziennego
  • Kryzysy organizacyjne i zarządzanie nimi
  • Kulturowe wymiary komunikowania: antropologia współczesnych organizacji
  • Polityka społeczna: teoria i zastosowania
  • Teoretyczne i metodologiczne aspekty reprezentatywnych badań porównawczych
  • Zarządzanie informacją i komunikacja społeczna
  WYKŁADY
  • Gospodarstwa domowe: kultura i ekonomia
  • Gospodarka nieformalna i korupcja
  • Komunikacja w organizacji
  • Sektor publiczny i problemy społeczne
  • Socjologia edukacji
  • Socjologia: gender studies
  • Socjologia kultury
  • Socjologia polityki
  • Socjologia pracy
  • Socjologia prawa i moralności
  • Socjologia przestrzeni lokalnej
  • Społeczeństwo informacyjne
  • Społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe
  KONWERSATORIA SPECJALISTYCZNE
  • Antropologia życia codziennego
  • Demokracja lokalna
  • Dobre państwo
  • Komunikacja interpersonalna
  • Metody i techniki badań socjologicznych
  • Modernizacja
  • Nowa socjologia instytucjonalna
  • Stratyfikacja społeczna
  • Transformacja systemowa i wyzwania globalizacji
  • Trwały rozwój i społeczeństwo
  • Zaawansowane techniki i analizy danych
  • Zarządzanie gospodarcze
  • Zastosowanie pakietu SPSS – statystyczne wnioskowania w socjologii
  STUDIA KOŃCZĄ SIĘ OBRONĄ PRACY MAGISTERSKIEJ.
  NAUKĘ MOŻNA KONTYNUOWAĆ NA STUDIACH DOKTORANCKICH.

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |