Studia I Stopnia - Socjologia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Leona Koźmińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  * zrozumienie procesów i mechanizmów życia społecznego, zachowań ludzi i rezultatów tych zachowań w celu wyjaśniania zjawisk otaczającego nas świata
  * zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pełnienie funkcji menedżerskich, specjalistycznych, koncepcyjnych, doradczych w życiu społeczno-gospodarczym
 • Praktyki
  * Podczas studiów pierwszego stopnia wybierzesz dodatkowo dwa bloki przedmiotów specjalnościowych.
  Do wyboru są następujące zakresy tematyczne:
  - marketing
  - zarządzanie zasobami ludzkimi
  - komunikacja
  - pomoc społeczna, dobra publiczne
  * Na drugim stopniu oferujemy studia o szczególnym profilu – socjologię biznesu – z silnymi akcentami praktyki biznesowej. Uczymy w ścisłym powiązaniu z praktyką, na rzeczywistych przykładach.
 • Szczegółowe informacje
  KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH?
  • specjalistą zatrudnionym: w firmach badawczych, doradczych i szkoleniowych, w tym w agencjach badań marketingowych i agencjach doradztwa personalnego, w instytutach badania opinii publicznej, agencjach reklamowych, agencjach public relations i domach mediowych, w działach marketingu lub w działach zarządzania zasobami ludzkimi firm prywatnych i państwowych, w administracji rządowej i samorządowej, w pozarządowych organizacjach społeczeństwa obywatelskiego realizujących cele ogólnospołeczne, w prywatnym i państwowym pośrednictwie pracy
  CO ZYSKUJESZ NA STUDIACH?
  • wiedzę i umiejętności z zakresu socjologii ekonomicznej, socjologii zarządzania, socjologii pracy i zachowań organizacyjnych
  • wykształcenie zdolności analitycznych związanych z rozumieniem i wyjaśnianiem zjawisk umożliwiających przewidywanie procesów społeczno-gospodarczych
  • umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie, w tym umiejętności skutecznego przekazywania informacji

  REALIZOWANE PRZEDMIOTY - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
  • Logika
  • Informatyka
  • Historia społeczna Europy
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Elementy filozofii
  • Wstęp do socjologii
  • Antropologia kulturowa
  • Systemy, struktury i procesy społeczne
   – różne perspektywy teoretyczne
  • Psychologia społeczna
  • Współczesne społeczeństwo polskie
   – dynamika zmian
  • Ekonomia
  • Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej
  • Statystyka
  • Metody statystyczne w socjologii
  • Metody badań społecznych
  • Metodologia nauk społecznych
  • Demografia społeczna
  • Etyczne problemy zawodu socjologa
  • Współczesne teorie socjologiczne
  • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
  • Procesy społeczno-kulturowe w Europie
  • Etyka społeczna i etyka biznesu
  • Ekologia społeczna
  • Globalne trendy społeczno-gospodarcze i integracja europejska
  • Psychologia ogólna
  • Nauki polityczne
  • Polityka społeczna i gospodarcza
  • Socjologia organizacji
  • Socjologia ekonomiczna
  • Podstawy zarządzania
  • Finanse
  • Podstawy marketingu
  • Podstawy rachunkowości
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Przygotowanie do egzaminu licencjackiego
  • Wykład do wyboru
  • Praktyka zawodowa
  • Język angielski
  • Język obcy II (tylko studia stacjonarne)
  • Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)
  STUDIA KOŃCZĄ SIĘ EGZAMINEM LICENCJACKIM.
  NAUKĘ MOŻNA KONTYNUOWAĆ NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA.

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |