Home > Policealne > Organizacja > Zaoczne > Warszawa > Studium Policealne - Ochrona fizyczna osób i mienia - Warszawa - Mazowieckie

Studium Policealne - Ochrona fizyczna osób i mienia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Business School

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studium Policealne - Ochrona fizyczna osób i mienia - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwentów do działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej obywateli oraz zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu to: dobry ogólny stan zdrowia, wysoka sprawność fizyczna, dobra kondycja ruchowa, podzielność uwagi i zdolność do koncentracji, wysoka spostrzegawczość i czujność, odporność psychiczna na stres, opanowanie, dobra pamięć – umiejętność sporządzania portretu pamięciowego osób postrzeganych, odpowiedzialność, systematyczność i dokładność, obiektywizm, uczciwość i praworządność, dyskrecja – przestrzeganie tajemnicy zawodowej, szybkość i pewność działania, operatywność i skuteczność postępowania, zdolności organizacyjne.
 • Tutuł uzyskany
  Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Szczegółowe informacje
  Absolwenci zdobywają tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia. Daje to możliwość uzyskania Licencji II stopnia pracownika ochrony fizycznej osób i mienia bez konieczności zdawania zewnętrznych egzaminów przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Licencja pracownika ochrony II stopnia uprawnia do obejmowania stanowisk kierowniczych w wewnętrznych służbach ochrony i firmach ochroniarskich oraz umożliwia ubieganie się o Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. W opinii ekspertów rynku pracy ochrona osób i mienia to dziedzina z ogromnymi perspektywami na rozwój. Szybko rośnie zapotrzebowanie na ten typ usług zarówno w Polsce jak i za granicą. Do niedawna „ochroniarz” był osobą rzadko spotykaną, dziś niemal nie ma instytucji, urzędu, imprezy, lotnisk na których nie ma agenta ochrony.

  Język angielski
  Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia
  Wybrane zagadnienia etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy i zarządzania
  Wybrane zagadnienia kryminologii, kryminalistyki i terroryzmu
  System prawa w Polsce
  Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
  Wybrane zagadnienia z prawa karnego i wykroczeń
  Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego    
  Wybrane zagadnienia z prawa handlowego
  Wybrane zagadnienia z prawa finansowego    
  Wybrane zagadnienia z prawa pracy
  Organizacja ochrony osób i mienia
  Taktyka i dokumentowanie działań ochronnych
  Ochrona osób
  Konwojowanie
  Samoobrona. Techniki interwencyjne
  Wyszkolenie strzeleckie

Inne informacje związane z Organizacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |