Studium Policealne - Asystent osoby niepełnosprawnej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Business School

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studium Policealne - Asystent osoby niepełnosprawnej - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Według badań przeprowadzonych przez GUS w 1996 r. w Polsce było około 5,1 mln osób niepełnosprawnych. Prognozy przewidują, że w 2010 r. liczba ta wzrośnie do 6 mln osób. Dane te świadczą, że zjawisko niepełnosprawności poszerza się, co stanowi i stanowić będzie coraz poważniejszy problem w globalnej i lokalnej polityce społecznej wobec tych osób. Osoby niepełnosprawne wymagają określonych usług opiekuńczych oraz szeroko pojętej rehabilitacji (medycznej, psychologicznej, społecznej itp.) Wymagają również rehabilitacji środowiskowej, gdzie usługi osobom niepełnosprawnym zapewnia najbliższe środowisko (rodzina, społeczność lokalna). Działania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują czynności związane z pojedynczą osobą niepełnosprawną, w obszarze rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego. Program rehabilitacji jest realizowany w naturalnym środowisku społecznym. Jego zaletą jest pozostanie osoby niepełnosprawnej wśród rodziny, przyjaciół i znajomych. Główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia tej osoby.
 • Szczegółowe informacje
  Miejscem pracy asystenta będzie przede wszystkim środowisko domowe i najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej. Asystent będzie mógł w domu realizować usługi opiekuńcze oraz program rehabilitacji dla danej osoby niepełnosprawnej. Program rehabilitacji zostanie opracowany przez zespół terapeutyczny prowadzący osobę niepełnosprawną.

  Elementy psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
  Elementy psychoterapii i psychopatologii
  Elementy pedagogiki społecznej i specjalnej
  Wybrane zagadnienia i z metodologii i metodyki pracy socjalnej
  Socjologia rodziny i instytucji społecznych
  Polityka społeczna, problemy i kwestie społeczne
  Kulturoznawstwo
  Aksjologia
  Podstawowe pojęcia prawna oraz system prawa
  Prawne podstawy pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce
  Anatomia i fizjologia człowieka
  Promocja zdrowia
  Podstawy pielęgnowania człowieka
  Pierwsza pomoc
  Higiena żywienia
  Podstawy kompleksowej rehabilitacji
  Rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo
  Rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi
  Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących
  Rehabilitacja osób gluchych i słabosłyszących
  Rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu
  Rehabilitacja osób starszych i przewlekle chorych
  Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony
  Elementy informatyki
  Język migowy
  Podstawy przedsiębiorczości
  Trening integracyjny umiejętności społecznych

Inne informacje związane z Organizacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |