Home > Policealne > Administracja-ogólne > Zaoczne > Warszawa > Studium Policealne - Administracja i Prawo Europejskie - Warszawa - Mazowieckie

Studium Policealne - Administracja i Prawo Europejskie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Business School

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studium Policealne - Administracja i Prawo Europejskie - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym; wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych w celu udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek; sporządzaniem sprawozdań i protokołów z posiedzeń i zebrań; opracowywaniem projektów aktów administracyjnych; prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej; prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej; planowaniem kosztów i przychodów; gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników. Technik administracji posiada dużą wiedzę z różnych dziedzin prawniczych, dlatego często jest osobą odpowiedzialną w firmie / urzędzie za interpretację i stosowanie tych przepisów. Ponadto odpowiada za przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji itp, Fachowo posługuje się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo-księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagradzania.
 • Tutuł uzyskany
  Technik Administracji
 • Szczegółowe informacje
  zerokoprofilowe kształcenie w zawodzie technik administracji stwarza możliwość zatrudnienia absolwentów w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego. Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych; w jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych; w przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji.


  Podstawy wiedzy o państwie i prawie
  Prawo cywilne
  Prawo administracyjne
  Postępowanie administracyjne
  Prawo finansów publicznych
  Prawo gospodarcze
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  Gospodarka i gospodarowanie
  Zarys statystyki

  Rachunkowość i analiza ekonomiczna
  Socjologia i psychologia społeczna
  Technika biurowa
  Organizacja pracy biurowej
  Język angielski

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |