Home > Podyplomowe > Zarządzanie w Biznesie > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Zarządzanie Sprzedażą - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Zarządzanie Sprzedażą - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Zarządzanie Sprzedażą - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w działach sprzedaży, handlowych oraz obsługi klienta przez dostarczenie wiedzy oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania strukturami sprzedażowymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które w ramach swoich kompetencji zajmują się lub zamierzają zajmować się zarządzaniem sprzedażą kierowników sprzedaży, dyrektorów handlowych, kierowników biur obsługi klienta. Zasady rekrutacji 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą zostać absolwenci wyższych studiów zawodowych, inżynierskich, magisterskich lub innych równorzędnych. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu następujących dokumentów: Niezbędne dokumenty * kwestionariusz osobowy oraz podanie do Rektora WSB (dostępnego również w informatorze oraz w Biurze Informacji i Rekrutacji) * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * 1 zdjęcie legitymacyjne * kserokopia dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto w wysokości 200 zł lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studia Zarządzania Sprzedażą

  1. Kierowanie zespołem  (12 godz.)
  •Ustalanie zadań dla zespołu sprzedawców
  •Przekazywanie i egzekwowanie poleceń
  •Ustalanie priorytetów sprzedażowych
  •Komunikatywność w kontaktach z pracownikami

  2. Rekrutacja i selekcja sprzedawców  (8 godz.)
  •Model kompetencji sprzedawców
  •Planowanie działań rekrutacyjnych
  •Selekcja sprzedawców

  3. Systemy wynagrodzeń sprzedawców  (8 godz.)
  •Ustalanie podstawy wynagrodzenia
  •Ustalanie premii
  •Ustalanie prowizji

  4. Zarządzanie marketingowe  (8 godz.)
  •Plan marketingowy
  •System informacji marketingowej
  •Kontrola efektów działań marketingowych

  5. Zawieranie kontraktów handlowych (12 godz.)  
  •Strony kontraktu handlowego
  •Aspekty prawne zawierania kontraktów handlowych
  •Pułapki w zawieraniu kontraktów handlowych

  6. Negocjacje handlowe  (12 godz.)
  •Opracowanie strategii negocjacyjnej
  •Wybór technik negocjacyjnych
  •Prowadzenie negocjacji telefonicznych, elektronicznych i bezpośrednich
  •Prowadzenie zespołowych negocjacji

  7. Techniki sprzedaży  (8 godz.)
  •Identyfikacja potrzeb klienta
  •Przygotowanie oferty
  •Prowadzenie rozmów sprzedażowych
  •Odbijanie klientów konkurencji
  •Zamykanie sprzedaży

  8. Rozwój kompetencji handlowca  (8 godz.)
  •Analiza wyników pracy sprzedawcy
  •Projektowanie programu rozwoju sprzedawcy
  •Coaching sprzedawcy

  9. Planowanie sprzedaży  (8 godz.)
  •Określanie celów sprzedażowych
  •Określanie sposobów realizacji celów
  •Określanie wskaźników efektywności działań sprzedażowych

  10. Analizy marketingowe  (8 godz.)
  •Obszary analizy strategicznej
  •Przekształcanie analizy sytuacji na decyzje strategiczne
  •Produktywność instrumentów marketingowych
  •Kontrola wyników sprzedaży

  11. Zarządzanie logistyką i transportem  (8 godz.)
  •Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw
  •Logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji
  •Systemy transportu
  •Systemy wymiany informacji w logistyce

  12. Zarządzanie dystrybucją  (8 godz.)
  •Planowanie sieci dystrybucji
  •Tworzenie sieci dystrybucji
  •Zarządzanie siecią dystrybucji
   
  13. Zarządzanie relacjami z klientem – CRM  (8 godz.)
  •Identyfikacja pożądanych relacji
  •Projektowanie narzędzi budowania relacji z klientami
  •Wykorzystanie technologii IT w zarządzaniu relacjami
  •Analiza efektywności działań i rozwiązań CRM
   
  14. Zarządzanie obsługą klienta  (4 godz.)
  •Planowanie jakości obsługi klienta
  •Zarządzanie procesem obsługi klienta
  •Bieżące zarządzanie personelem obsługi klienta
  •Analiza jakości obsługi klienta

  15. Trening interpersonalny  (16 godz.)
  •Komunikatywność w kontaktach biznesowych
  •Wrażliwość ekonomiczna
  •Elastyczność zachowań
  •Współpraca zespołowa
  •Kreatywność

  16. Windykacja należności (8 godz.)
  •Dokumentacja wierzytelności handlowych
  •Kontakt z dłużnikiem i negocjacje
  •Postępowania sądowe

  17. Badanie satysfakcji klienta  (8 godz.)
  •Określanie przedmiotu badań
  •Analiza procesu obsługi klienta
  •Projektowanie narzędzi badawczych
  •Analiza wyników
  •Prezentacja wyników na spotkaniach
  •Określanie inicjatyw w zakresie poprawy klienta

  18. Motywowanie i ocena sprzedawców (8 godz.)
  •Przygotowanie do rozmowy oceniającej
  •Wyciąganie wniosków z rozmowy oceniającej
  •Styl kierowania jako narzędzie motywacji
  •Pozamaterialne narzędzia motywacji sprzedawców

  19. Gra strategiczna „Promar”  (20 godz.)
  20. Aspekty międzykulturowe w handlu (8 godz.)
  •Komunikacja międzykulturowa
  •Prowadzenie biznesu w środowisku międzynarodowym
  •Etykieta w kontaktach międzykulturowych

  21. Kreowanie wizerunku osobistego (8 godz.)

Inne informacje związane z Zarządzanie w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |