Home > Podyplomowe > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Zarządzanie Nieruchomościami - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do osób profesjonalnie zajmujących się dziedziną nieruchomości, m.in.: developerów, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, administratorów budynków i obiektów użyteczności publicznej, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli i pracowników centrów zarządzania nieruchomościami, zakładów gospodarki nieruchomościami i biur nieruchomości. Zasady rekrutacji 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą zostać absolwenci wyższych studiów zawodowych, inżynierskich, magisterskich lub innych równorzędnych. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu następujących dokumentów: Niezbędne dokumenty * kwestionariusz osobowy oraz podanie do Rektora WSB (dostępnego również w informatorze oraz w Biurze Informacji i Rekrutacji) * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * 1 zdjęcie legitymacyjne * kserokopia dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto w wysokości 200 zł lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami

  Zarządzanie nieruchomościami
  - wprowadzenie (6 godz.)

  1. Istota i cele zarządzania nieruchomościami (4 godz.)
  2. Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości – w Polsce i Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji zawodowych (2 godz.)
  Sylwetka zarządcy nieruchomości (5 godz.)

  1. Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości           (2 godz.)
  2. Etyka zawodowa i standardy zawodowe (3 godz.)

  Otoczenie prawne zarządzania nieruchomościami
  (42 godz.)

  1. Podstawy prawa cywilnego (7 godz.)
  2. Wybrane elementy prawa administracyjnego (8 godz.)
  3. Wybrane elementy prawa finansowego (7 godz.)
  4. Gospodarowanie nieruchomościami (8 godz.)
  5. Źródła informacji o nieruchomościach (6 godz.)
  6. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych (2 godz.)
  7. Zamówienia publiczne (4 godz.)

  Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami (44 godz.)

  1. Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami (4 godz.)
  2. Wybrane elementy finansów i bankowości (4 godz.)
  3. Zarządzanie nieruchomością poprzez wartość (4  godz.)
  5. Podstawy analizy finansowo-ekonomicznej (8 godz.)
  6. Podstawy planowania i kalkulacji kosztów (4 godz.)
  7. Plan zarządzania nieruchomością (20 godz.)

  Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami (26 godz.)

  1. Przegląd technologii w budownictwie (3 godz.)
  2. Słabe miejsca w budynkach, bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji (3 godz.)
  3. Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości (4 godz.)
  4. Proces inwestycyjno-remontowy (4 godz.)
  5. Przeglądy techniczne budynków i zarządzeń (6 godz.)
  6. Bezpieczeństwo nieruchomości (6 godz.)

  Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
  (8 godz.)

  1. Przejmowanie nieruchomości od zarządzania (2 godz.)
  2. Procedury zarządzania operacyjnego (2 godz.)
  3. Umowa o zarządzanie nieruchomością (4 godz.)

  Zarządzanie nieruchomościami (68 godz.)

  1. Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych (28 godz.)
  2. Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi (24 godz.)
  3. Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi (6 godz.)
  4. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi (10 godz.)

  Zagadnienie uzupełniające (13 godz.)

  1. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej         (3 godz.)
  2. Doradztwo na rynku nieruchomości (6 godz.)
  3. Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania  (4 godz.)

  Umiejętności interdyscyplinarne (16 godz.)

  1. Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia (6 godz.)
  2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia  (6 godz.)
  3. Sztuka argumentacji (4 godz.)

  Seminaria dyplomow, konsultacje i egzamin – (25 godz.)

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |