Studia Podyplomowe z Zakresu Specjalizacji BHP - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiP-Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe z Zakresu Specjalizacji BHP - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniające Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468) wprowadza z dniem 1 lipca 2005 r. istotne zmiany dotyczące kwalifikacji niezbędnych do pracy w służbie bhp, bądź wykonywania zadań tej służby. Od 1 lipca 2005 r. podjęcie pracy bhp jest możliwe wyłącznie dla osób posiadających zawód technika bhp, wyższe wykształcenie kierunkowe z zakresu bhp lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przyjęcia na podstawie dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty: * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * zaświadczenie lekarskie * kserokopia dowodu osobistego * 1 fotografia
 • Szczegółowe informacje

  Studia podyplomowe z zakresu BHP

  Studia podyplomowe z zakresu BHP - II semestry

  TRYB STUDIÓW
  Studia trwają dwa lub trzy semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


  Program studiów:
  • prawna ochrona pracy
  • przygotowanie pracowników do pracy
  • wypadkoznawstwo
  • ergonomia warunków pracy
  • czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy
  • czynniki niebezpieczne na stanowisku pracy
  • wymagania stawiane obiektom i pomieszczeniom pracy
  • psychologia pracy
  • maszyny i urządzenia w środowisku pracy
  • prace szczególnie niebezpieczne
  • ocena ryzyka zawodowego
  • organizacja i metody pracy służby bhp

Inne informacje związane z Specjalizacja BHP

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |