Home > Podyplomowe > Finansowanie Projektów > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Pozyskiwanie Eurofunduszy - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Pozyskiwanie Eurofunduszy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Pozyskiwanie Eurofunduszy - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem studium "Pozyskiwanie eurofunduszy" jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizację projektów. Zakres tematyczny studium obejmuje także zasady zarządzania i rozliczania projektów, między innymi: edukacyjnych, społecznych, badawczych, a także związanych ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw, jak i infrastrukturalnych. Studium umożliwia absolwentom podjęcie pracy w charakterze specjalistów ds. pozyskiwania środków finansowych z UE, zarządzania nimi i ich rozliczania. Odnoszone przez absolwentów korzyści obejmują w szczególności: * poznanie praktycznych aspektów pozyskiwania eurofunduszy, * nabycie praktycznych umiejętności przygotowania wniosków o dofinansowanie, * zdobycie umiejętności "wyszukiwania" odpowiednich dla danego projektu form wsparcia finansowego w szerokim spektrum programów i instrumentów, * zapoznanie się z zakresem umiejętności niezbędnych dla realizacji projektu w każdym momencie jego życia ("od pomysłu po końcową ocenę i rozliczenie projektu").
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresaci studium * urzędnicy administracji rządowej i samorządowej chcący zdobyć lub poszerzyć swą wiedzę o możliwych formach unijnego wsparcia finansowego planowanych projektów i nabyć umiejętności zarządzania nimi, * menedżerowie wszystkich szczebli w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, a także specjaliści, którzy przygotowują lub już realizują projekty unijne, * pracownicy firm doradczych planujących obsługę projektów unijnych i zainteresowanych możliwościami pozyskiwania eurofunduszy, * absolwenci szkół wyższych, którzy chcieliby uzyskać poszukiwany zawód menedżera - specjalisty ds. pozyskiwania środków finansowych z UE i zarządzania projektami współfinansowanymi z tych środków. Słuchaczami studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu mogą zostać osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim, magisterskim). Wymagane dokumenty: * wypełnione podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową, które można pobrać w Biurze Rekrutacji lub ze strony internetowej * dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * 3 podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (kolorowe lub czarno-białe), * kopia dowodu osobistego (obie strony), * umowa o naukę, podpisana przez Kandydata (2 egzemplarze), * kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe- Pozyskiwanie Eurofunduszy

  Plan studium:

  1. Wspólnotowa Polityka Spójności Unii Europejskiej i dokumenty prawne dotyczące funduszy Unii Europejskiej
  Wspólnotowa Polityka Spójności Unii Europejskiej.
  Akty prawne Unii Europejskiej.
  Polskie akty prawne.
  Wytyczne dotyczące funduszy Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
  2. Przegląd funduszy Unii Europejskiej, programów operacyjnych, inicjatyw wspólnotowych
  Fundusze Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
  Przegląd programów operacyjnych, inicjatyw i mechanizmów – okres aplikowania 2007-2013.
  3. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
  Zasady pozyskiwania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.
  Metodyka przygotowania projektów, w tym matryca logiczna.
  Organizacja Partnerstwa do realizacji projektu.
  Kwalifikowalność wydatków, budżet projektu, wkład własny.
  Zasady pomocy publicznej w realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej.
  Wskaźniki produktu i rezultatu.
  Harmonogram realizacji projektu.
  Generator wniosków.
  Umowa o dofinansowanie projektu.
  4. Zarządzanie, realizacja, dokumentacja i rozliczanie projektu
  Zasady zarządzania projektami.
  Uwarunkowania sukcesów w zarządzaniu.
  Organizacja biura projektu i zespołu projektowego (struktura organizacyjna, zakresy obowiązków, procedury, itd.).
  Realizacja, dokumentacja, monitoring, promocja, zamówienia publiczne, ewaluacja, badanie efektywności, zarządzanie finansami, sprawozdawczość, rozliczanie projektu, audyt projektu.
  5. Prezentacja przykładowych projektów
  6. Warsztaty praktyczne przygotowywania projektów
  Projekty edukacyjne, badawcze, społeczne, itd.
  Projekty infrastrukturalne.
  Pomoc dla przedsiębiorstw.
  7. Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Finansowanie Projektów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |