Studia Podyplomowe-Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Sopocka Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne - Sopot - Pomorskie

 • Cele
  Studia przygotowują słuchaczy do egzaminów państwowych oraz zdobycia licencji rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomoći. Studia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Uczestnikami studiów mogą myć absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.
  Nabór na studia dokonywany jest według kolejności zgłoszeń.
  Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

  * ankieta osobowa (formularz osobowy do odbioru w Biurze Promocji i Rekrutacji Sopockiej Szkoły Wyższej, dostępny też w Internecie),
  * odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
  * zdjęcie legitymacyjne,
  * dowód wpłaty "Wpisowego" na konto Sopockiej Szkoły Wyższej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe-Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

  I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa -60 godz.

  1. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości - 6 godz.
  2. Stosunki cywilno - prawne - 10 godz.
  3. Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomościami - 6 godz.
  4. Gospodarka nieruchomościami - 10 godz.
  5. Gospodarka mieszkaniowa - 4 godz.
  6. Prawo spółdzielcze -4 godz.
  7. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - 4 godz.
  8. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne - 4 godz.
  9. Podstawy prawa spółek - 4 godz.
  10. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych - 2 godz.
  11. Zamówienia publiczne - 2 godz.
  12. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców - 4 godz.

  II. Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i finansów 34 godz.

  1. Podstawy finansów publicznych - 4 godz.
  2. Rynek nieruchomości - 16 godz.
  3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji - 6 godz.
  4. Podstawy marketingu i psychologii - 8 godz.

  III. Podstawy wiedzy technicznej. Podstawy budownictwa - 10 godz.

  IV. Obrót nieruchomościami - 68 godz.

  1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa - 8 godz.
  2. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami - 16 godz.
  3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - 6 godz.
  4. Źródła informacji o nieruchomościach - 10 godz.
  5. Podatki o opłaty w obrocie nieruchomościami - 6 godz.
  6. Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami - 4 godz.
  7. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami - 6 godz. 8. Notariusz w obrocie nieruchomościami - 6 godz.
  9. Zarządzanie biurem pośrednika w obrocie nieruchomościami - 6 godz.

  V. Zagadnienia uzupełniające - 12 godz.

  1. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej - 8 godz.
  2. Doradztwo na rynku nieruchomości - 4 godz.

  VI. Umiejętności interdyscyplinarne - 14 godz.

  1. Wycena nieruchomości -wybrane zagadnienia - 6 godz.
  2. Zarządzanie nieruchomościami -wybrane zagadnienia - 4 godz.
  3. Sztuka argumentacji - 4 godz.

  Seminaria dyplomowe i egzaminy - 15 godz.

Inne informacje związane z zarządzanie nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |