Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Gdańsk > Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Gdańsk - Pomorskie

Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy obejmującej aktualne przepisy prawne i obowiązujące standardy, niezbędnej w zakresie pośredniczenia w obrocie nieruchomościami. Program studiów przygotowuje słuchaczy do pośrednictwa w transakcjach nabycia i zbycia praw najmu lub dzierżawy nieruchomości.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści
  Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami wymaga interdyscyplinarnej wiedzy. Osoby, które zachcą pogłębiać wiedzę z tego zakresu na studiach podyplomowych WSB, zdobędą umiejętności cenione na rynku pracy. Absolwenci studiów poznają specjalistyczne narzędzia oraz będą przygotowani do samodzielnego prowadzenia biura obrotu nieruchomościami. Studia umożliwiają zdobycie państwowej licencji w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, gdyż zgodnie z wymaganiami ustawy o gospodarce nieruchomościami uzyskanie uprawnień jest możliwe po ukończeniu podyplomowych studiów z tego zakresu i odbyciu praktyki zawodowej. Program studiów jest zgodny z wymogami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

  Praktyczny charakter studiów
  Program studiów kompleksowo przygotowuje słuchaczy do wykonania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, dzięki przedstawieniu najbardziej aktualnych przepisów prawnych i standardów obowiązujących w tej branży. Zajęcia na kierunku Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami realizowane są w aktywnej formie, a przekazywane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej. Znaczną część kadry dydaktycznej stanowią członkowie Stowarzyszenia Pomorskiego Pośrednictwa
  w Obrocie Nieruchomościami (SPPON).

  Kadra
  Kadrę dydaktyczną na studiach stanowią wykładowcy akademiccy trójmiejskich uczelni wyższych, doświadczeni pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz praktycy życia gospodarczego w obszarze nieruchomości. Znaczną część kadry dydaktycznej będą stanowili członkowie Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wykładowcy na tym kierunku to m.in.  dr Kazimierz Przybyłowski, dr Krzysztof Szczepaniak, Aneta Budrewicz-Szutro, Grzegorz Dobrowolski, Halina Jaskulska, Krystyna Prokaziuk (prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami), Szymon Sędek.

  Dwie licencje
  Studiując podyplomowo Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami możesz zrobić jednocześnie studia Zarządzanie Nieruchomościami w ten sposób zdobędziesz 2 licencje w ciągu 1 roku i zwiększysz swoje możliwości zawodowe.

  Program
  1. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości (6 godz.)
  2. Stosunki cywilno-prawne (10 godz.)
  3. Własności i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomością (6 godz.)
  4. Gospodarka nieruchomościami (10 godz.)
  5. Gospodarka mieszkaniowa (4 godz.)
  6. Prawo spółdzielcze (4 godz.)
  7. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (4 godz.)
  8. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne (4 godz.)
  9. Podstawy prawa spółek (4 godz.)
  10. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych (2 godz.)
  11. Zamówienia publiczne (2 godz.)
  12. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców (4 godz.)
  13. Podstawy finansów publicznych (4 godz.)
  14. Rynek nieruchomości (16 godz.)
  15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (6 godz.)
  16. Podstawy marketingu i psychologii (8 godz.)
  17. Podstawy wiedzy technicznej. Podstawy budownictwa (10 godz.)
  18. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa (8 godz.)
  19. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami (16 godz.)
  20. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (6 godz.)
  21. Źródła informacji o nieruchomościach (10 godz.)
  22. Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami (6 godz.)
  23. Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami (4 godz.)
  24. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami (6 godz.)
  25. Notariusz w obrocie nieruchomościami (6 godz.)
  26. Zarządzanie biurem pośrednika w obrocie nieruchomościami (6 godz.)
  27. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej (8 godz.)
  28. Doradztwo na rynku nieruchomości (4 godz.)
  29. Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia (6 godz.)
  30. Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia (4 godz.)
  31. Sztuka argumentacji (4 godz.)
  32. Seminarium dyplomowe i egzamin (15 godz.)

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |